top of page
UTLÄRNING

Nivå 2 fokuserar på ridvägar i varierad svårighetsgrad vilket gör att man lär sig ansvarstagande ridande. Med det innebär att man kan hitta fler ridspår, rida i fler avstånd, bättre reaktionsförmåga och allmänt mer kunskap.

 

Avstånden du lär dig är NTT, HI, hästavstånd och halvhästavstånd. Nya ridspår inkluderar slant, parallella, voltspår och kvartspåret. Du lär dig även metersystemet och använder det till en enklare nivå.

 

De utmanande ridvägarna övar upp ryttarnas reaktions-förmåga, pricksäkerhet, rida med en partner, rida på volt och din förmåga att rida som tät. Ibland arrangeras även tävlingsprogram där en del RN3 ridvägar används.

NIVÅKRAV
1

Ansvarstagande ridande. Du håller koll på din position och korrigerar utan en tillsägelse för det mesta. Det är okej om en påminnelse behövs när mycket pågår.

2

Nybörjar-kunskap. Du kan alla RN1 ridvägar. Kan rida med NTS och hålla avståndet. Du har koll på diagonalen, fyrkantsspåret, medellinjen och X.

3

Grundlig reaktionsförmåga. Du är nästan alltid timad på enkla ridvägar från RN1.

IMG_1802_edited.png
FORMATIONER
NTT FLAT
Arrow.png
ARROW

Gör halt så din häst framhovar står jämnt med bakhovarna till hästen framför dig. 1:or åt vänster, 2:or till höger. Även känt som pilformation.

Domino.png
DOMINO

Ledaren stannar och resten stannar när de hamnar med sin hästs bakben i höjd med den intills framben. Gruppen behöver vara i en comb/ liknande innan domino.

Flock.png
FLOCK

Flock är som domino fast i wave-form där 1:or går åt vänster, 2:or åt höger. En bakvänd arrow. Ens bakben ska vara i höjd med frambenen på den intill bakom en.

Slanted Flat.png
SLANT FLAT

Täten gör halt på en slant (45 graders vinkel) och alla efter gör halt bredvid (stigbygel mot stigbygel) i samma vinkel, resulterar i en slant NTT flat

Jagged Flat.png
JAGGED FLAT

2an och 3an i ledet vill göra en Arrow med täten. 4an och 5an i ledet ställer sig på samma linje som täten utanför 2an respektive 3an. Mönstret fortsätter resten av ledet. Skapar ett “zick-zack” mönster.

Pass Exit.png
PASS EXIT

Täten rider framför resten av ledet som står i en stillastående formation, och alla ryttare börjar rida efter täten i ordning. Täten “plockar upp” resten av ryttarna

Keyhole Pass.png
KEYHOLE PASS
PICKUP

"Från en rak uppställning (tex NTT Flat, Domino), täten gör en keyhole och rider framför alla ryttare för att “hämta upp” dem till ett led."

Snake.png
SNAKE

Öppning/ Slut på program. Alla står på led med avstånd mellan den framför. Täten rider slalom mellan de uppställda. Man börjar rida när ryttaren sist i ledet är jämsides och sedan följer man täten.

lollypop.png
LOLLIPOP

I två led med helhästsavstånd, riktade mot varandra, udda börjar trava på 1a nu, på 2a nu gör udda en curl runt sin partner. Jämna börjar automatiskt trava bakom sin partner

INDIVIDUELLA RÖRELSER
Twist.png
TWIST

Fate Wave. 1:orna gör Fate åt vänster, 2:orna gör Fate åt höger.

flow_wave.png
FLOW WAVE

Två led rider mot varandra med avstånd mellan dem. Leden gör curl bort från varandra.

resist.png
RESIST

Bear wave.

polar.png
Polar

På 1a nu, bear i bestämd riktning. På det 2a nu, bear i motsatt riktning, så ni kommer tillbaka till ordinarie led och riktning

Ridväg_Dressyr_Stem.png
STEM

En ryttare gör overcurl. När ryttaren kommer längst bak gör den en overcurl in till ledet. Byter plats från tät till sist i ledet.

keycurl.png
KEY CURL

Curl. Keyhole direkt efter curl. Kan göras i samma riktning som retreatcurl eller som en fate.

rocket.png
ROCKET

Keyhole wave. 1or gör åt vänster och 2oe gör åt höger.

Orbit.png
ORBIT

Skrittcurl, sen galopp curl i samma riktning

triplecurl.png
REVERSE
TRIPPLECURL

Galoppcurl, travcurl, skrittcurl.

triplecurl.png
STAR CURL

Skritt curl, galopp curl, sen trav curl

Box Curl.png
BOX CURL

Comb på första nu, Cut från täten på andra nu, Comb tillbaka spåret på tredje nu, merge tillbaka vid spåret.

Wolf.png
WOLF

Stegra och vänd 90 grader.

screw.png
SCREW

Udda gör double curl och jämna gör fate

Combo.png
COMBO

Overcurl åt en riktning, curl i motsatt riktning, overcurl tillbaka till spåret.

diamond_flip.png
DIAMOND

Slant wave. 1:or på 45° åt vänster, 2:or 45° åt höger. På andra nu gör alla Cut så de rider på en diagonal linje tillbaka mot linjen. Merge på medellinjen.

Keyholemerge (fixat).png
KEYHOLE MERGE

Två comb-alignment led möts och gör en keyhole in i ett sammanslaget led.

Ridväg_Dressyr_Mist.png
MIST

Curl, sedan overcurl i motsatt riktning.

Storm.png
STORM

Mist Wave, 1:or vänster, 2:or höger

Whirlwind.png
WHIRLWIND

1:orna gör retreat curl. 2:orna gör mist. Alla börjar åt samma håll men två led bildas.

halfway.png
HALFWAY

Övergångs curl. Trav curl, men halvvägs öka till galopp curl på kommando.

Ridväg_Dressyr_Squiggle.png
SQUIGGLE

Tre overcurls efter varandra. Byter riktning.

doodle.png
DOODLE

I den bestämda riktningen, udda utför en dodge och jämna en squiggle. Detta resulterar i två skilda led som rör sig i motsatta riktningar i hel-häst avstånd.

Bounce.png
BOUNCE

På de första två nu, dodge i bestämd riktning. På 3e nu, curl i samma riktning.

dribble.png
DRIBBLE

Udda utför bounce, jämna utför curl sen dodge, allt i samma riktning

key_switch.png
KEY SWITCH

I en rein, gör keyhole utåt på första nu. På andra nu gör en keyhole iväg från täten

horizon.png
HORIZON

På första nu, comb. På andra nu, slant mot täten. På tredje nu, lägg dig efter täten.

zig_zag.png
ZIG ZAG

På 1a nu, comb. På de 2a nu, comb i motsatt riktning. Fortsätt på samma sätt fram tills att ledaren slutar säga nu/ger nytt kommando

ash.png
ASH

Comb, curl comb in i ett led på andra nu.

mel.png
MEL

1:or gör curl comb, 2:or gör en comb samt curl.

couple.png
FISH HOOK

Halva ledet gör comb, sen gör andra halvan comb. Andra halvan kan göra comb på kommando eller genom att följa den framtför

Slant.png
SLANT

45 graders vändning. Kan vara i comb-form, individuellt eller i led.

fish.png
FISH

 En slant längre än overcurl, 225°. Hamnar på slanten innan keyhole (bakåt).

bowtie.png
BOWTIE

En ⅞ curl till en slant.

Backslant.png
BACK SLANT

135° (90+45) vändning, du vänder in på slantlinjen bakom dig. Slanten mellan overcurl och keyhole.

join.png
JOIN

Efter split, första nu comb in mot varandra, andra nu jämna gör overcurl mot sin partner och lägger sig bakom den och skapar par

tackle.png
TACKLE

Curl, sedan en fish i motsatt riktning

twisttie.png
TWIST TIE

Curl, sedan bowtie i motsatt riktning

backcast.png
BACK CAST

Curl, sedan back slant i motsatt riktning

actionarrow.png
ACTION ARROW

Alla rider framåt i en arrow position

fly.png
FLY

Efter split, båda leden rider på en dye mot X från samma kortsida. På nu vänder alla sig parallellt med medellinjen för att skapa en action arrow

FÖLJ TÄTEN/TÄTERNA
Dye Divide.png
DYE DIVIDE

Dye wave. Vid en punkt går 1:or åt vänster mot ett hörn, 2:or höger mot hörnet.

Pyramid .png
PYRAMID

Split vid väggen. Båda leden gör dye mot X. Vid X follow cut mot hörnet, bildar en triangel. 2:orn håller till höger, 1:or till vänster för att inte krocka.

Cod.png
COD

Belt split. När täterna passerat slutet av det motsatta ledet rider de in i en Dye med sitt led.

trade.png
TRADE

Ryttarna rider i två led i samma varv. På nu rider täterna en stor gradvis kurva mot X och gör sedan samma sak åt andra hållet när de passerat X, vilket skapar en S form över ridhuset.

Drizzle.png
DRIZZLE

Alla ryttare rider på ett led. Vid en bestämd punkt gör täten en cut. Ryttaren efter fortsätter rida en prickrad längre fram och vänder upp. Resten av ledet gör samma sak, alla vänder vid en egen punkt. När man kommer till väggen går man ihop till ett led igen. Ridvägen kan även utföras med flera led.

SHIELD
shield.png

Två led rider i motsatta varv. På nu vänder alla udda ryttare in på en slant. De jämna ryttarna följer efter den udda ryttare som rider framför dem, man hamnar i led om två ryttare. När man möts rider man upp axel till axel med sin partner från det andra ledet.

shift.png
SHIFT

Vid en bestämd punkt rider alla udda ryttare ut på en medelstor volt. Volten är inte en individuell curl utan en volt där alla följer täten. Jämna ryttare passerar förbi utan att gå in på volten. Resulterar i att man får enhästavstånd när alla är tillbaka i ledet.

circle_split.png
CIRCLE SPLIT

Ett långt led. Ryttare gör split upp i två volter åt olika håll för att sedan gå ihop till ett led igen

TWINRIDVÄGAR
Twin_cut_edited.png
TWIN CUT

De två första vänder upp på nu. Resterande 1:or och 2:or följer respektive tät. Skapar två led som är axel mot axel med varandra.

double cut.png
DOUBLE CUT

Twin cut, fast vänder den första och tredje på nu. Skapar twin-led med grupper om 2 par. 1, 2, 5 & 6 är ett led, ryttare 3, 4, 7 & 8 är ett led (vid 8 ryttare).

twinsplit.png

Två led som rider axel mot axel med sina partners. När man kommer till C rider de två leden åt varsitt håll.

TWIN SPLIT
Merge_twin.png
TWIN MERGE

Två led gör merge vid bestämd linje och bildar ett led igen.

TwinCurl
TWIN CURL

Två led som rider axel mot axel med sina partners. Curl åt varsitt håll, bort från varandra.

Twin_bee.png
TWIN BEE

Två led som rider axel mot axel med sina partners. Bee curl åt varsitt håll.

Twin_Fate.png
TWIN FATE

Två led rider axel till axel. Ena ledet gör fate till höger medan det andra gör fate till vänster.

Twin_Diamond.png
TWIN DIAMOND

Två led rider bredvid varandra axel till axel. Diamond utåt.

Sprinkler.png
SPRINKLER

Två led rider axel mot axel. Alla gör keyhole i samma riktning. Skapar två nya led axel mot axel men i horisontell riktning.

VOLTÖVNINGAR
bloomout.png
BLOOM OUT

Alla gör en curl utåt från cirkeln. Kallas även bloom av vissa.

bloomin.png
BLOOM IN

Alla gör en curl inåt i cirkeln. Kallas även cave av vissa.

bloomwave.png
BLOOM WAVE

Wave på volt. 1:or curl vänster, 2:or curl höger. Kallas även primrose.

Frog.png
FROG

Endast 2:or gör bloom out vilket resulterar i rotation mellan siffrorna.

Sparklerfirework.png
FIREWORK

På nu rider ryttarna en fate. Första fate volten börjar antingen in mot X eller ut från X.

Sparklerfirework.png
SPARKLER

På nu rider ryttarna twist. 1:orna börjar rida fate åt vänster och 2:orna börjar rida fate åt höger.

Tulip
DAISY

1:orna rider bee curl medan 2:orna rider double curl.

tulip.png
TULIP

1:or gör en bee curl bloom och 2:or gör en double curl inåt

Spark.png
SPARK

På första nu rider 1:orna en bloom out. På andra nu rider 2:orna en bloom out. Spark är thread på voltspår.

gem.png
GEM

Rid rakt mot varje volt punkt, i stället för att rida på en båge mot dem

bottom of page