UTLÄRNING

Nivå 2 fokuserar på ridvägar i varierad svårighetsgrad vilket gör att man lär sig ansvarstagande ridande. Med det innebär att man kan hitta fler ridspår, rida i fler avstånd, bättre reaktionsförmåga och allmänt mer kunskap.

 

Avstånden du lär dig är NTT, HI, hästavstånd och halvhästavstånd. Nya ridspår inkluderar slant, parallella, voltspår och kvartspåret. Du lär dig även metersystemet och använder det till en enklare nivå.

 

De utmanande ridvägarna övar upp ryttarnas reaktions-förmåga, pricksäkerhet, rida med en partner, rida på volt och din förmåga att rida som tät. Ibland arrangeras även tävlingsprogram där en del DN3 ridvägar används.

NIVÅKRAV
1

Ansvarstagande ridande. Du håller koll på din position och korrigerar utan en tillsägelse för det mesta. Det är okej om en påminnelse behövs när mycket pågår.

2

Nybörjar-kunskap. Du kan alla DN1 ridvägar. Kan rida med NTS och hålla avståndet. Du har koll på diagonalen, fyrkantsspåret, medellinjen och X.

3

Grundlig reaktionsförmåga. Du är nästan alltid timad på enkla ridvägar från DN1.

IMG_1802_edited.png
FORMATIONER
NTT FLAT
Arrow.png
ARROW

Gör halt så din häst framhovar står jämnt med bakhovarna till hästen framför dig. 1:or åt vänster, 2:or till höger. Även känt som pilformation.

Domino.png
DOMINO

Ledaren stannar och resten stannar när de hamnar med sin hästs bakben i höjd med den intills framben. Gruppen behöver vara i en comb/ liknande innan domino.

Flock.png
FLOCK

Flock är som domino fast i wave-form där 1:or går åt vänster, 2:or åt höger. En bakvänd arrow. Ens bakben ska vara i höjd med frambenen på den intill bakom en.

Snake.png
SNAKE

Öppning/ Slut på program. Alla står på led med avstånd mellan den framför. Täten rider slalom mellan de uppställda. Man börjar rida när ryttaren sist i ledet är jämsides och sedan följer man täten.

INDIVIDUELLA RÖRELSER
FEATHER

1or gör comb vänster, 2or comb höger

WAVE

1or gör curl åt vänster, 2or curl åt höger

resist.png
RESIST

Bear wave.

flow_wave.png
FLOW WAVE

Två led rider mot varandra med avstånd mellan dem. Leden gör curl bort från varandra.

THREAD

1or gör curl på nu. 2or gör curl på ett andra nu.

FATE

Volt till höger och sen en volt till vänster (ser ut som siffran 8 uppifrån). Kan börja åt höger eller vänster.

Twist.png
TWIST

Fate Wave. 1:orna gör Fate åt vänster, 2:orna gör Fate åt höger.

halfway.png
HALFWAY

Övergångs curl. Trav curl, men halvvägs öka till galopp curl på kommando.

KEYHOLE

En 3/4 volt. Rider man på medellinjen blir man rakställd mot långsidan.

Keyholemerge (fixat).png
KEYHOLE MERGE

Två comb-alignment led möts och gör en keyhole in i ett sammanslaget led.

keycurl.png
KEY CURL

Curl. Keyhole direkt efter curl. Kan göras i samma riktning som retreatcurl eller som en fate.

rocket.png
ROCKET

Keyhole wave. 1or gör åt vänster och 2oe gör åt höger.

Orbit.png
ORBIT

Skrittcurl, sen galopp curl i samma riktning

TRIPPLE CURL

Skrittcurl, travcurl, galoppcurl.

triplecurl.png
REVERSE
TRIPPLECURL

Galoppcurl, travcurl, skrittcurl.

Ridväg_Dressyr_Stem.png
STEM

En ryttare gör overcurl. När ryttaren kommer längst bak gör den en overcurl in till ledet. Byter plats från tät till sist i ledet.

MIST
Ridväg_Dressyr_Mist.png

Curl, sedan overcurl i motsatt riktning.

Storm.png
STORM

Mist Wave, 1:or vänster, 2:or höger

WHIRLWIND
Whirlwind.png

1:orna gör retreat curl. 2:orna gör mist. Alla börjar åt samma håll men två led bildas.

DODGE

Två overcurls efter varandra. Bildar en S-liknande form

Ridväg_Dressyr_Squiggle.png
SQUIGGLE

Tre overcurls efter varandra. Byter riktning.

CURL COMB

Curl och sedan comb direkt efter varandra.

ash.png
ASH

Comb, curl comb in i ett led på andra nu.

mel.png
MEL

1:or gör curl comb, 2:or gör en comb samt curl.

Fish Hook.png
FISH HOOK

Halva ledet gör comb, sen gör andra halvan comb.

Box Curl.png
BOX CURL

Comb på första nu, Cut från täten på andra nu, Comb tillbaka spåret på tredje nu, merge tillbaka vid spåret.

Wolf.png
WOLF

Stegra och vänd 90 grader.

Slant.png
SLANT

45 graders vändning. Kan vara i comb-form, individuellt eller i led.

fish.png
FISH

 En slant längre än overcurl, 225°. Hamnar på slanten innan keyhole (bakåt).

bowtie.png
BOWTIE

En ⅞ curl till en slant.

Backslant.png
BACK SLANT

135° (90+45) vändning, du vänder in på slantlinjen bakom dig. Slanten mellan overcurl och keyhole.

diamond.png
DIAMOND

Slant wave. 1:or på 45° åt vänster, 2:or 45° åt höger. På andra nu gör alla Cut så de rider på en diagonal linje tillbaka mot linjen. Merge på medellinjen.

FÖLJ TÄTEN/TÄTERNA
Dye Divide.png
DYE DIVIDE

Dye wave. Vid en punkt går 1:or åt vänster mot ett hörn, 2:or höger mot hörnet.

Pyramid .png
PYRAMID

Split vid väggen. Båda leden gör dye mot X. Vid X follow cut mot hörnet, bildar en triangel. 2:orn håller till höger, 1:or till vänster för att inte krocka.

Cod.png
COD

Belt split. När täterna passerat slutet av det motsatta ledet rider de in i en Dye med sitt led.

trade.png
TRADE

Ryttarna rider i två led i samma varv. På nu rider täterna en stor gradvis kurva mot X och gör sedan samma sak åt andra hållet när de passerat X, vilket skapar en S form över ridhuset.

Drizzle.png
DRIZZLE

Alla ryttare rider på ett led. Vid en bestämd punkt gör täten en cut. Ryttaren efter fortsätter rida en prickrad längre fram och vänder upp. Resten av ledet gör samma sak, alla vänder vid en egen punkt. När man kommer till väggen går man ihop till ett led igen. Ridvägen kan även utföras med flera led.

SHIELD
shield.png

Två led rider i motsatta varv. På nu vänder alla udda ryttare in på en slant. De jämna ryttarna följer efter den udda ryttare som rider framför dem, man hamnar i led om två ryttare. När man möts rider man upp axel till axel med sin partner från det andra ledet.

shift.png
SHIFT

Vid en bestämd punkt rider alla udda ryttare ut på en medelstor volt. Volten är inte en individuell curl utan en volt där alla följer täten. Jämna ryttare passerar förbi utan att gå in på volten. Resulterar i att man får enhästavstånd när alla är tillbaka i ledet.

TWINRIDVÄGAR
Twin_cut_edited.png
TWIN CUT

De två första vänder upp på nu. Resterande 1:or och 2:or följer respektive tät. Skapar två led som är axel mot axel med varandra.

double cut.png
DOUBLE CUT

Twin cut, fast vänder den första och tredje på nu. Skapar twin-led med grupper om 2 par. 1, 2, 5 & 6 är ett led, ryttare 3, 4, 7 & 8 är ett led (vid 8 ryttare).

twinsplit.png

Två led som rider axel mot axel med sina partners. När man kommer till C rider de två leden åt varsitt håll.

TWIN SPLIT
Merge_twin.png
TWIN MERGE

Två led gör merge vid bestämd linje och bildar ett led igen.

TwinCurl
TWIN CURL

Två led som rider axel mot axel med sina partners. Curl åt varsitt håll, bort från varandra.

Twin_bee.png
TWIN BEE

Två led som rider axel mot axel med sina partners. Bee curl åt varsitt håll.

Twin_Fate.png
TWIN FATE

Två led rider axel till axel. Ena ledet gör fate till höger medan det andra gör fate till vänster.

Twin_Diamond.png
TWIN DIAMOND

Två led rider bredvid varandra axel till axel. Diamond utåt.

Sprinkler.png
SPRINKLER

Två led rider axel mot axel. Alla gör keyhole i samma riktning. Skapar två nya led axel mot axel men i horisontell riktning.

VOLTÖVNINGAR
bloomout.png
BLOOM OUT

Alla gör en curl utåt från cirkeln. Kallas även bloom av vissa.

bloomin.png
BLOOM IN

Alla gör en curl inåt i cirkeln. Kallas även cave av vissa.

bloomwave.png
BLOOM WAVE

Wave på volt. 1:or curl vänster, 2:or curl höger. Kallas även primrose.

Frog.png
FROG

Endast 2:or gör bloom out vilket resulterar i rotation mellan siffrorna.

Sparklerfirework.png
FIREWORK

På nu rider ryttarna en fate. Första fate volten börjar antingen in mot X eller ut från X.

Sparklerfirework.png
SPARKLER

På nu rider ryttarna twist. 1:orna börjar rida fate åt vänster och 2:orna börjar rida fate åt höger.

Tulip
TULIP

1:orna rider bee curl medan 2:orna rider double curl.

Spark.png
SPARK

På första nu rider 1:orna en bloom out. På andra nu rider 2:orna en bloom out. Spark är thread på voltspår.