NIVÅKRAV
 
Nivå.png
SJÄLVSTÄNDIGHET

Du håller koll på din position för det mesta och kan korrigera avstånd utan tillsägelse men kan ibland behöva en påminnelse, speciellt när det blir mycket att hålla koll på.

Nivå.png
KUNSKAP

Du kan alla ridvägar och grundstenar ur DN1.

Nivå.png
REAKTIONSFÖRMÅGA

Du har en grundlig reaktionsförmåga. Nästan alltid synkad på lätta ridvägar.

 
UTLÄRNING

På nivån DN2 lär du dig bland annat att rida med flera olika avstånd och att rida axel mot axel. Klicka på pilen för att läsa mer om vad man lär sig på denna nivå.


• Du får lära dig att rida med avstånden NTT (nose to tail) och HI (halfways inside). Det ska se snyggt och redigt ut, lika fint som med NTS. • Du får lära dig att rida med hästavstånd. Det behöver inte se perfekt ut, huvudsaken är att du lär dig konceptet och får testa på det. • Du tränar upp en stabil reaktionsförmåga så du för det mesta rider timat på medelsvåra ridvägar som till exempel fate. • Du får lära dig mer om ridhuset linjer. Slant-linjer (framförallt de framför en), parallella, tunnelväggarna, hovslagsväggen. • Du får lära dig att identifiera prickar i marken på en lätt nivå. Du förstår dig på konceptet och hittar dem på medellinjen. Du vet vad till exempel "Andra pricken från X" betyder. • Du får lära dig att rida axel mot axel i slant, comb och twin ridvägar. • Du övar upp din pricksäkerhet. Du vet vart du ska svänga för att hamna på medellinjen, tunnelväggarna, hovslagsväggen och för att stanna på prickarna längst medellinjen. • Du tränar upp dina förmågor i att rida som tät under lektioner. • Du tränar dina nerver genom att rida för publik vid live-stream, show, clinic eller tävling. Tävlingar är endast inom Sverige. • Du får lära dig att arbeta på voltspår samt utföra voltspårsridvägar där man håller sig på en och samma volt. • DN2 är den nivå med flest ridvägar så det är mycket ridvägsarbete.

 
RIDVÄGAR
Arrow.png
ARROW

Gör halt så din häst framhovar står jämnt med bakhovarna till hästen framför dig. 1:or åt vänster, 2:or till höger. Även känt som pilformation.

Domino.png
DOMINO

Ledaren stannar och resten stannar när de hamnar med sin hästs bakben i höjd med den bredvids framben. Gruppen behöver ha vänt upp i någon slags comb eller liknande för att utföra ridvägen.

FLOCK

Domino wave. 1:or går åt vänster, 2:or höger. Bildar en bakvänd pilformation.

SNAKE

Öppning / Slut på program. Alla står stilla på ett långt led. Den längst bak börjar trava och rider sicksack mellan de uppställda. När personen längst bak gått förbi personen näst sist börjar den trava och följer efter sicksack mönstret. Till sist kommer alla ha kommit iväg.

FEATHER

Alla rider på ett långt led, varannan 1:or och 2:or. Alla gör cut från medellinjen och rider ut till väggen. Grupp 1 rider ut till vänster väggen, grupp två rider ut till höger.

wave.png
WAVE

Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. Grupp 1 gör volt åt vänster och grupp 2 gör volt åt höger.

FLOW WAVE

Man har två led. Båda rider snett igenom eller dye mot varandra från olika håll så man möts vid mitten. Båda leden gör en curl åt varsitt håll.

FATE

Volt till höger och sen en volt till vänster (ser ut som siffran 8 uppifrån). Spelar ingen roll om man börjar åt höger eller vänster.

HALFWAY

Ryttarna börjar på en trav curl, men halvvägs igenom övergår curlen till en galopp curl. Det är en övergångs curl så man behöver övergå in i galoppen ett steg tidigt.

ORBIT

Bryter av till skritt, skritt-volt, galopp-volt, avbrott till trav.

KEYHOLE

En 3/4 volt. Rider man på medellinjen blir man rakställd mot långsidan. Även känt som keyhole split.

KEYHOLE MERGE

Båda leden vänder in från varsin långsida. När de kommer till medellinjen gör de en ¾ volt så de hamnar på medellinjen i rätt riktning.

KEY CURL

Gör en curl i det sagda hållet. Direkt efter gör man en keyhole i sagda / motsatta hållet. Ridvägen kan se lite olika ut beroende på vilka håll ridläraren väljer.

STEM

Alla rider på ett långt led. Ridläraren väljer ut en ryttare, på "nu" gör denna ryttare en overcurl så den hamnar på ett annat spår och rider i motsatt riktning. När ryttaren börjar komma längst bak gör den en curl så den hamnar längst bak i ledet.

THREAD

Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. Alla i grupp 1 gör en curl och sen gör grupp 2 curl därefter. Grupp 2 börjar lite innan grupp 1 är tillbaka i ledet.

MIST

Retreat Curl, men istället för att göra en Overcurl i samma riktning som första curlen gör man en Overcurl åt motsatta hållet.

WHIRLWIND

Alla rider på samma led. 1:or gör en retreat curl medan 2:or gör en mist. Resultatet är att två led bildas.

FOG

Whirlwind Wave. 1:orna gör retreat curl. 2:orna gör en mist. Rörelsen görs i en Wave, det vill säga 1:or och 2:or börjar åt olika håll.

DODGE

Overcurl åt höger. Overcurl åt vänster. Bildar en S-liknande form och gör att ledet byter spår.

SQUIGGLE

En Dodge, men med en till overcurl på slutet åt motsatt håll så man byter riktning.

CURL COMB

Alla rider på ett led längst långsidan. Alla gör en curl och sedan rider man rakt över ridbanan.

ASH

Curl Comb i en Comb vilket resulterar i en merge.

MEL

Alla rider på ett långt led. På första "nu" gör 1:orna curl comb och 2:orna gör en comb. På andra "nu" gör 2:orna en curl så alla hamnar på samma comb-linje igen. Även känt som peel.

FISH HOOK

På första nu gör 1:orna en comb och på andra nu gör 2:orna comb. Kommandona behöver ges ut snabbt, inte mer än en sekund emellan.

BOX CURL

Comb på första nu, Cut bort från täten på andra nu, Comb tillbaka till spåret på tredje nu, Merge tillbaka vid spåret.

SLANT

Vänd diagonalt över ridbanan från den position man är på i sitt led. Liknar comb fast istället för att rida på parallella linjer rider man på diagonala linjer.

DIAMOND

Alla rider på ett långt led på t.ex. medellinjen. På första "nu" gör alla Dye Divide där 1:or svänger åt vänster medan 2:or svänger åt höger så de rider på en diagonal linje. På andra "nu" gör alla Cut så de rider på en diagonal linje tillbaka mot medellinjen. På medellinjen rider de Merge och bildar ett vanligt led igen.

DYE DIVIDE

Alla rider på ett långt led på medellinjen, varannan från grupp 1 och 2. Någonstans på mitten rider grupp 1 snett åt vänster, grupp 2 åt höger. Sikta mot hörnen.

STORM

Ryttarna ska rida en Mist Wave. 1:orna rider en Mist åt vänster medan 2:orna rider Mist åt höger vilket kommer bilda Belt split.

COD

Belt split. När täterna passerat slutet av det motsatta ledet rider de in i en Dye med sitt led.

Halfcircle
HALF CIRCLE

Alla rider på ett led. Från långsidan rider alla en båge från långsidan efter täten, in mot mitten för att sedan rida ut i en båge tillbaka till långsidan mot samma riktning som innan.

TRADE

Ryttarna rider i två led i samma varv. På nu rider täterna en stor gradvis kurva mot X och gör sedan samma sak åt andra hållet när de passerat X, vilket skapar en S form över ridhuset.

PYRAMID

Alla rider på samma led. Gör split så två led bildas, 1:or åt vänster och 2:or åt höger. Vid ridhusets hörn gör de Dye mot X. När de möts vid X bildar de en triangel genom att vända ner mot det motsatta hörnet man kom från. Tvåor rider alltid på insidan för att leden inte ska krocka med varandra.

SPRINKLER

Efter twin cut rider 1:ornas led en keyhole mot det andra ledet. Sedan rider 2:ornas led en keyhole bort från det andra ledet. Båda leden vill hamna i samma riktning. 2:orna rider bakom 1:orna.

bloomin.png
BLOOM IN

Alla gör en curl inåt i cirkeln. Kallas även cave av vissa.

bloomout.png
BLOOM OUT

Alla gör en curl utåt från cirkeln. Kallas även bloom av vissa.

Frog.png
FROG

Varannan ryttare gör bloom out från mittvolten vilket resulterar i rotation mellan siffrorna.

bloomwave.png
BLOOM WAVE

1:or gör en liten volt åt vänster, 2:or gör en liten volt åt höger. Kallas även primrose av vissa.

FIREWORK

På nu rider ryttarna en fate. Första fate volten börjar antingen in mot X eller ut från X.

SPARKLER

På nu rider ryttarna twist. 1:orna börjar rida fate åt vänster och 2:orna börjar rida fate åt höger.

Tulip
TULIP

1:orna rider bee curl medan 2:orna rider double curl.

Spark.png
SPARK

På första nu rider 1:orna en bloom out. På andra nu rider 2:orna en bloom out. Spark är thread på voltspår.

TWIN CUT

Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. När man kommer till t.ex. C vänder grupp 1 lite efter C upp på medellinjen. Man ska gå precis bredvid medellinjen. Grupp 2 vänder lite innan C.

DOUBLE CUT

Som twin cut, fast istället för att de två första vänder på nu, vänder den första och tredje på nu. Folk bakom vänder in i samma ordning så 2 led bildas där alla rider axel mot axel. Ryttare 1, 2, 5, 6 vänder vid punkt 1. Ryttare 3, 4, 7, 8 vänder vid punkt 2.

TWIN SPLIT

Två led som rider axel mot axel med sina partners. När man kommer till C rider de två leden åt varsitt håll.

TWIN MERGE

Två led som möter varandra vid t.ex. C. När man kommer till C rider man upp på medellinjen med sin partner, axel mot axel.

TwinCurl
TWIN CURL

Två led som rider axel mot axel med sina partners. Curl åt varsitt håll.

TWIN BEE

Två led som rider axel mot axel med sina partners. Bee curl åt varsitt håll.

Twin_Fate.png
TWIN FATE

Två led rider axel till axel. Ena ledet gör fate till höger medan det andra gör fate till vänster.

TWIN DIAMOND

Två led rider bredvid varandra axel till axel. Diamond utåt.

triplecurl.png
TRIPLE CURL

Skritt-volt, trav-volt, galopp-volt.

REVERSE TRIPLE CURL

Galopp-volt, trav-volt, skritt-volt.

bowtie.png
BOWTIE

En ⅞ curl till en slant. Du hamnar på slanten mellan keyhole och curl (framåt).

RESIST

Bear wave.

blossom.png
BLOSSOM

Utförs på voltspår. Ryttarna delas in i par bestående av en udda ryttare och en jämn ryttare. På nu gör alla udda ryttare en bloom out, jämna ryttare följer sin tät och gör en bloom out efter dem utan kommando. Man ska bibehålla sitt avstånd, t.ex. NTS, genom hela ridvägen.

ROCKET

En keyhole feather. Utförs på en mittlinje. Alla udda ryttare gör keyhole åt vänster och alla jämna ryttare gör en keyhole åt höger.

FISH HOOK CURL

Samma sak som fish hook fast med curl comb istället för comb.

CURL COMB WAVE

Alla udda ryttare gör en curl comb åt vänster, alla jämna ryttare gör en curl comb åt höger. 

FISH

Curl till en backslant. Du hamnar på slanten innan keyhole (bakåt). Samma övning som bear men fortsätt på slanten.

WOLF

Stegra och vänd 90 grader.

DRIZZLE

Alla ryttare rider på ett led. Vid en bestämd punkt vänder täten upp i en cut. Ryttaren efter fortsätter rida en prickrad längre fram och vänder vid den punkten. Resten av ledet gör samma sak, alla vänder vid en egen punkt. När man kommer till väggen går man ihop till ett led igen. Ridvägen kan även utföras med flera led.

SHIELD

Två led rider i motsatta varv. På nu vänder alla udda ryttare in på en slant. De jämna ryttarna följer efter den udda ryttare som rider framför dem, man hamnar i led om två ryttare. När man möts rider man upp axel till axel med sin partner från det andra ledet.

SHIFT

Alla ryttare rider på ett långt led. Vid en bestämd punkt rider alla udda ryttare ut på en medelstor volt. Volten är inte en individuell curl utan en volt där alla följer täten. Jämna ryttare passerar förbi utan att gå in på volten. Resulterar i att man får enhästavstånd när alla är tillbaka i ledet.