NIVÅKRAV
 
Nivå.png
SJÄLVSTÄNDIGHET

Du kontrollerar och korrigerar (vid behov) din position efter varje ridväg. NTT, HI och NTS rids perfekt. Hästavstånd rids okej. Du håller fokus genom relativt intensiva ridvägskombinationer.

Nivå.png
KUNSKAP

Du kan alla ridvägar och grundstenar ur DN2.

Nivå.png
REAKTIONSFÖRMÅGA

Du är nästan alltid timad på svåra ridvägar som t.ex. fate och relativt intensiva ridvägskombinationer (många nu utan tid för påminnelse om kommande ridväg) är utmanande men du håller fokus.

Nivå.png
SHOWNERVER

Du har deltagit på minst en show/clinic/tävling/livesändning. Du ska ha ridit framför en större grupp människor och känt att det är något du vågar fortsätta med. Du litar på dig själv och din ridning under fokus.

Nivå.png
RIDHUSMEDVETENHET

Du har koll på slant-linjer i 45° vinkel, parallella linjer, tunnelväggarna, hovslagsväggarna samt har grundlig pricksäkerhet så du kan hamna (och hålla dig) på din linje. Du känner även till konceptet av "pricklinjer".

Nivå.png
VOLTSPÅRSARBETE

Du kan arbeta på voltspår som består av endast en volt. Du vet hur man korrigerar avstånd, håller volten centrerat till grundlig nivå och testat på lättare voltspårsridvägar.

Extra krav på att du har klubbens dressyroutfit.
 
UTLÄRNING

På nivån DN3 lär du dig bland annat att arbeta på voltspår med flera volter och att rida intensiva kombinationer. Klicka på pilen för att läsa mer om vad man lär sig på denna nivå.


• Du tränar upp förmågan att rida med hästavstånd, det ska se perfekt ut. • Du får lära dig att arbeta på voltspår med två volter och mer avancerade ridvägar där man bryter voltspåret för att återbilda den igen. • Du får lära dig att genom samarbete hålla volten/volterna perfekt centrerade och jämna. • Du kan uppträda på stora tävlingar eller shower. Du presterar bra under press och tappar inte fokus. DN3 tävlar internationellt. • Du får lära dig att rida svårare twin ridvägar. • Du tränar upp snabb reaktionsförmåga. • Du får lära dig att göra X passeringar. • Du får lära dig att rida intensiva kombinationer med flera "nu" utan förvarning vad det är som ska utföras.

 
RIDVÄGAR
Söker du en specifik ridväg? Använd CTRL + F för att söka på ridvägens namn.
slay.png
SLAY

Två led kommer mot varandra och möts vid mitten av en kortsida. När leden möts vänder de in och rider en X-passering mot B eller E beroende på vilket led man rider i.

rumble.png
RUMBLE

På nu gör 1:orna en vanlig triple curl och 2:orna gör en reverse triple curl. Trav curlen ska alltid göras samtidigt om alla är timade.

galaxy.png
GALAXY

Skrittvolt åt t.ex. vänster. Galoppvolt åt höger. Avancerad version av fate.

Loop_edited.png
LOOP

8-volt på endast en sida av original spåret. Overcurl, curl i motsatt riktning, overcurl.

Lock.png
LOCK

Keyhole fate. Börja med en keyhole i sagda riktningen, gör sedan en andra keyhole i motsatt riktning så fort din hästs bakhovar passerar startpunkten (t.ex. medellinjen).

Crescent.png
CRESCENT

Rid nära axel mot axel med en partner. Inre ryttare gör en skritt curl. Yttre ryttaren gör en galopp curl.

check_kanske.png
CHECK

Keyhole och halt med hästen rakställd när du kommer tillbaka till original spåret.

case
CASE

Galopp curl. Halt utan att stegra med hästen. Du ska hamna snett ställd innan du kommer tillbaka till original spåret.

chavron_klar_klar.png
CHEVRON

Case Wave. Galoppcurl, 1:or åt vänster och 2:or åt höger. Istället för att göra klart hela volten eller stanna på original spåret som i case fortsätter man galoppera på slant.

teeter.png
TEETER

En curl wave och sen stannar man så hästarna står lite snett (utan att stegra) ställda i samma riktning som man red curlen.

Flare.png
FLARE

Två led står (halt) uppställda med nosen mot varandra. På "nu" rider 1:orna fram och gör overcurl runt ens partner i led 2. 2:orna gör full pivot och följer efter 1:orna så fort de passerat en.

Backslant.png
BACKSLANT

Likadant som slant fast på de diagonala linjerna som går åt andra hållet. Gör en vändning på 135° så du vänder in på de diagonala linjerna som går bakom dig.

destroykanske.png
DESTROY

Alla rider på ett enda långt led, uppdelade i 1or och 2or. På nu gör de en overcurl mot varsin långsida så det blir två nya spår som leden följer.

Fix.png
FIX

Två led som rider på sidan av medellinjen. Overcurl så leden går ihop och blir till ett enda långt led på medellinjen.

Atomic
ATOMIC

I en belt split gör leden en curl utåt på första nu, andra nu gör man en overcurl inåt så leden byter spår och riktning.

jello_klar.png
JELLO

Atomic, men efter overcurl gör man en galopp curl åt samma riktning som första curlen. Resulterar i ett nytt spår i en ny riktning.

Lily_pad_2.png
LILY PAD

Efter Dye Divide rider täterna en gradvis sväng in mot mitten. Då leden går åt olika håll kommer den ena täten hålla ut sin väg för att forma den yttre volten samtidigt som den andra täten håller mer inåt och formar den inre volten

Cross.png
CROSS

Man har två led som kommer från t.ex. E och B. Varje led rider en stor ¾ mittvolt vilket får leden att snurra runt vandra. Går ut mot A / B efter ¾ volten.

Deck.png
DECK

Två led rider parallellt till varandra (måste ej vara axel mot axel) med brett avstånd som man får vid en t.ex. belt split. På första nu gör täterna en cirkel utåt. När leden möts i slutet av cirkeln gör de merge så ett led bildas.

SplitU-turn.png
SPLIT U-TURN

Två led rider axel till axel bredvid varandra med brett avstånd. På kommando påbörjar täterna en belt in mot varandra. Rörelsen kan också göras efter till exempel en belt split.

Heart
HEART

Alla rider på ett led eller axel mot axel på varsin sida av medellinjen. På nu ska ledet delas in i två led (om de inte redan är det) och leden ska rida successivt utåt, 1:or vänster och 2:or höger. För att sedan successivt rida tillbaka inåt i en båge och forma ett hjärta, när leden möts igen på medellinjen rider ryttarna merge tillbaka in i ledet.

Tie.png
TIE

Efter split rider täterna från båda leden på kortsidorna en ganska stor bear tillbaka in mot mitten. Där kommer ryttarna att korsa varandra för att sedan därefter rida en Bear igen för att sedan mötas på medellinjen och rida merge tillbaka in i ett led igen. Denna ridväg ser ungefär ut som ett evighetstecken/rosett.

Curve.png
CURVE

På nu rider ryttarna dodge bort från X för att sedan hamna på ett större voltspår.

Explode.png
EXPLODE

På första nu vänder alla med cut in mot X och passerar X. Ryttarna ska gå igenom varandra. På andra nu vänder man med cut ut på volten igen men byter varv på volten.

Crown.png
CROWN

Ryttarna är uppdelade på två olika volter runt X, den inre och den yttre volten. Den inre volten rider en bloom out medan den yttre volten rider en Bloom In.

spike_klar_typ.png
SPIKE

Expand på första kommandot. På andra kommandot curl over åt det hållet du red åt i cirkeln vilket resulterar i en shrink. På tredje kommandot går alla ryttare in på cirkeln igen åt samma håll.

clover
CLOVER

Består av 4 stycken Keyholes. Till exempel: Keyhole vänster, Keyhole vänster, Keyhole höger, Keyhole höger - eller vice versa. Skapar formen av en fyrklöver.

4leaf
4LEAF

Samma sak som clover fast i wave form.

Trade.png
FIGURE 8

Trade men de två leden rider i olika varv. Detta skapar en 8 istället för en S form.

obi.png
OBI

Alla rider på ett långt led. Varannan 1a och 2a. Twist, 1:or åt vänster och 2:or åt höger. Några steg fram. Curl åt höger. Några steg fram. Twist. Några steg fram. Curl åt vänster.

Sprike.png
STRIKE

Keyhole merge, stegra så fort din hästs framhovar når din startpunkt (t.ex. medellinjen). Alla kommer stegra och stanna med hästarna lite snett ställda. Ryttarna måste ha gjort comb eller liknande ridväg för att kunna utföra strike. Keyhole merge måste göras ifrån täten, annars fungerar det inte.

Goldy_Lox.png
GOLDY LOX

Täterna rider i motsatta håll & gör en follow cut vid varsin kortsida in på tunnel linjerna. På nu gör täterna en keyhole bort från de det andra ledet (ryttarna följer bara täten) och när de är påväg mot varandra ska de passera varandra med det andra ledet på deras vänster sida. Leden fortsätter rakt fram till de gått igenom de andra ledets föregående linje och börjar därefter på en större gradvis keyhole bort från den andra ledet. Därefter ska leden passera varandra med det andra ledet på deras höger sida tillbaka i tunnel linjerna.

movingsnakekanske.png
MOVING SNAKE

Liknar squiggle och dodge fast med fler over curls. Måste innehålla minst 4 stycken.

X
X

Två led som rider snett igenom från varsin sida. Leden möts vid X och passerar varandra varannan.

duel.png
DUEL

På första nu gör du en half wind in i trav, andra nu gör du half wind out i kortgalopp, på tredje nu gör du en half wind in i trav.

Amazon.png
AMAZON

Twin Twist. Ryttarna ligger axel mot axel i två led. I dessa leden får de sedan ett sekundärt nummer, där täterna är 1:or, de bakom täterna är 2:or osv. På nu gör ryttarna en twist i hållet som är bestämt för 1:or respektive 2:or.

twistinghearts.png
TWISTING HEARTS

Ryttarna är uppdelade på två led. Det ena ledet ska ligga en hästlängd före det andra vilket man kan uppnå genom att göra t.ex. en Split. Vid exempelvis E & B svänger man in mot X varpå man vid X gör ytterligare en Split och rider upp mot C & A på medellinjen. Vid en bestämd punkt gör leden varsin Cod vilket skapar formen av ett hjärta. Efter Cod fortsätter de på den linje de är och gör en sista X-passering.

twinshift.png
TWIN SHIFT

Två led rider axel mot axel. Vid en bestämd punkt rider alla udda ryttare ut på en medelstor volt. Volten är inte en individuell curl utan en volt där alla följer täte. Jämna ryttare passerar förbi utan att gå in på volten. Resulterar i att man har två led med enhästavstånd när alla är tillbaka i sitt led.

Key_Revolve.png
KEY REVOLVE

I en bred belt split gör alla comb mot sin partner, därefter keyhole mot sin partner. Ska resultera i 2 sammanslagna led.

DNA_Circle.png
DNA CIRCLE

Två led rider på ett stort cirkelspår i olika riktning. Vid en bestämd punkt vänder man in och rider en X-passering via en bågform och sedan återgår man till cirkelspåret igen. Leden kan ej ligga axel till axel.

boom.png
BOOM

På första nu gör alla en keyhole mot X för att sedan på andra nu göra en cut tillbaka in på ett nytt större voltspår

Pop.png
POP

Ryttarna har ridit expand så att de har hamnat på en större volt med större avstånd. På första nu rider ryttarna keyhole för att sedan rida in mot mitten och på andra nu bilda en mindre volt.

ExpandShrink.png
SHRINK

Alla rider på en extra stor volt. På första nu gör alla cut mot X och på andra nu gör alla cut igen för att bilda en volt. När denna rörelse är avklarad ska volten ha minskat.

ExpandShrink.png
EXPAND

På första nu gör alla cut från X och på andra nu gör alla cut igen för att bilda en ny större volt.

Collapse.png
COLLAPSE

Alla rider på en stor volt, minst enhäst avstånd. På "nu" vänder alla in mot X och på andra "nu" gör man en belt eller overcurl ut. På tredje "nu" vänder man tillbaka och hittar voltspåret igen.

Rose.png
ROSE

Ryttarna rider på 2 stycken olika volter, den inre och den yttre volten. Den inre volten rider Bloom In i skritt medan den yttre volten rider Bloom Out.

rotary_klar_kanske.png
ROTARY

Ryttarna är uppdelade på 2 stycken olika volter, den inre och den yttre volten. Volterna är åt olika håll. 

drain.png
DRAIN

Ryttarna är uppdelade på 2 olika volter, den inre och den yttre volten. Den inre volten rider expand på första nu och går ihop med den yttre volten. På andra nu rider de originella ryttarna från yttre volten shrink och bildar den inre volten. Kom ihåg att vänta lite innan du ger det andra nuet.

DNA.png
DNA

DNA rids efter man gjort en bred belt split så man hamnar på t.ex. kvartslinjen. De två leden rider en kurvig väg med X-passeringar som passerar varandra vilket resulterar i en DNA form.

Diamond_DNA.png
DIAMOND DNA

Som DNA, fast istället för att gradvis vända sig i en DNA-form vänder man skarpt.

Flex.png
FLEX

Efter belt split. Rider med brett avstånd på varsin sida av medellinjen. ⅞ volt och rider hästen rakställd snett så man korsar sin partner med en X-passering. Vänder upp så man byter spår.

switch.png
SWITCH

Efter belt split. På första nu gör båda leden en slant mot det andra ledet. På andra nu gör man en cut och återbildar sitt led. Resulterar i att leden bytt linjer med varandra.

twinloop.png
TWIN LOOP

Två led som rider axel mot axel med sina partners. Leden gör loop åt varsitt håll (utåt).

twinspin.png
TWIN SPIN

Två led som rider axel mot axel med sina partners. ⅞ volt och rakställd snett ut från medellinjen så man hamnar på långsidan.

Wind Half.png
WIND HALF

Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Overcurl runt sin partner när man ligger axel mot axel.

full_wind_in.png
WIND FULL

Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Curl runt sin partner när man ligger axel mot axel.

Outwind_Half.png
OUTWIND HALF

Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Overcurl från sin partner när man möter varandra med axel mot axel. Kan även kallas clash av vissa.

Outwind_Full.png
OUTWIND FULL

Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Curl från sin partner när man möter varandra med axel mot axel.

increasing_combo.png
INCREASING COMBO

Skritt overcurl, trav curl i motsatt håll, galopp overcurl tillbaka mot ursprungsspåret.

decreasing_combo.png
DECREASING COMBO

Galopp overcurl, trav curl i motsatt håll, skritt overcurl tillbaka mot ursprungsspåret.

satellite.png
SATELLITE

Udda galaxy, jämna omvänd galaxy åt sagt håll.

milkyway.png
MILKYWAY

Udda ryttare gör galaxy medan jämna ryttare gör orbit i sagd riktning.

dn2rorelse1.png
MERGE WIND

Två led möts. När de ligger axel mot axel med varandra gör ryttarna från ena ledet en curl comb inåt medan ryttarna från det andra ledet rider en keyhole, ryttarna rider på så vis runt varandra. Resulterar i en dubbel comb där ryttarna som gjorde keyholes rider framför de som gjorde curl comb.

DN2rorelse2.png
UNITE

I en rotary gör ryttarna på den inre volten en overcurl ut för att ansluta sig till den yttre volten.

twin_lock_klar.png
TWIN LOCK

Två led rider axel mot axel. På första nu gör man en keyhole utåt, på andra nu gör man en keyhole bort från sin tät.

crisscross.png
CRISSCROSS

Efter Split. Ryttarna är uppdelade på två led som rider i motsatta varv. På nu vänder alla udda ryttare in på en slant medan alla jämna ryttare följer efter den udda ryttare som rider framför dem. När man möter ryttarna ur andra ledet gör man en X-passering. Efter X-passeringen fortsätter man på samma linjer fram till man kommer till motsatta ledets ursprungsspår, då gör man en cut för att återbilda ledet.

return.png
RETURN

Vid en bestämd punkt börjar de yttre leden att svänga utåt i en båge som liknar ett halvt hjärta. Bågen ska sluta så de hamnar vid spåret som det inre ledet bredvid dem gick på. Vid en bestämd punkt lite längre fram rider de inre leden en belt utåt för att hamna vid spåret där det yttre ledet bredvid dem gick. Leden byter således plats med varandra.