DN2 RIDVÄGAR & GRUNDSTENAR

RIDVÄGAR

ARROW | Gör halt så din häst framhovar står jämnt med bakhovarna till hästen framför dig. Varannan ryttare går åt höger eller vänster. Även känt som pilformation.

FLOCK | Domino wave. 1or går ett håll, 2or andra hållet. Bildar en bakvänd Arrow.

 

DOMINO | Ledaren stannar och resten stannar när de hamnar med sin hästs bakben i höjd med den bredvids framben. Gruppen behöver ha vänt upp i någon slags Comb eller liknande för att utföra ridvägen.

SNAKE | Öppning/ Slut på program. Alla står stilla på ett långt led. Den längst bak börjar gå och rider sick sack mellan de uppställda. När personen längst bak gått förbi personen näst sist börjar den gå och följer efter sick sack mönstret. Till sist kommer alla kommit iväg.

HALFWAY | Ryttarna börjar på en trav Curl, men halvvägs igenom övergår curlen till en galopp Curl. Det är en övergångs Curl så man behöver övergå in i galoppen ett steg tidigt.

ORBIT | Bryter av till skritt, skritt-volt, galopp-volt, avbrott till trav.

FATE | Volt till höger av medellinjen och sen en volt till vänster ( ser ut som siffran 8 uppifrån). Spelar ingen roll om man börjar åt höger eller vänster.

TWIST | Fate Wave. 1:orna gör Fate åt vänster, 2:orna gör Fate åt höger. 

 

WAVE | Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. Grupp 1 gör volt åt höger och grupp 2 gör volt åt vänster.

FLOW WAVE | Man har två led. Båda rider snett igenom eller Dye mot varandra från olika håll så man möts vid mitten. Båda leden gör en Curl åt varsitt håll.


KEYHOLE | En 3/4 volt. Rider man på medellinjen blir man rakställd mot långsidan. Även känt som Keyhole Split.


KEYHOLE MERGE | Båda leden vänder in från varsin långsida. När de kommer till medellinjen gör de en ¾ volt så de hamnar på medellinjen i rätt riktning.

KEY CURL | Gör en Curl i det sagda hållet. Keyhole direkt efter Curl i det sagda hållet. Ridvägen kan se lite olika ut beroende på vilka håll ridläraren väljer.

STEM | Alla rider på ett långt led. Ridläraren väljer ut en person, t.ex. Chanti (spelar ingen roll vart i ledet hon är) och så på "nu" gör hon en Over Curl så hon hamnat på ett annat spår och rider i motsatt riktning. När ryttaren börjar komma längst bak gör den en Curl så hon hamnar längst bak i ledet.


THREAD | Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. Alla i grupp 1 gör en volt (tight Curl) och sen gör grupp 2 volt därefter. Grupp två börjar lite innan grupp 1 är tillbaka i ledet.


MIST | Retreat Curl, men istället för att göra en Over Curl i samma riktning som första volten gör man en OveC curl åt motsatta hållet.


STORM | Ryttarna ska rida en Mist Wave dock 1:orna rider en Mist åt vänster medan 2:orna rider Mist åt höger vilket kommer bilda Belt Split.

DODGE | Over Curl åt höger. Over Curl åt vänster. Bildar en S-liknande form och gör att ledet byter spår. 


SQUIGGLE | En Dodge, men med en till Over Curl på slutet åt motsatt håll så man byter riktning.


CURL COMB | Alla rider på ett led längst långsidan. Alla gör en volt och sedan rider man rakt över ridbanan.

ASH | Curl Comb i en Comb vilket resulterar i en merge.

MEL| Alla rider på ett långt led. På första "nu" gör 1:orna Curl Comb och 2:orna gör en Comb. På andra "nu" gör 2:orna en Curl så alla hamnar på samma Comb-linje igen. Även känt som Peel.

FISH HOOK | På första nu gör 1:orna en Curl Comb och på andra nu gör 2:orna Curl Comb. Nuen behöver ges ut snabbt, inte mer än en sekund emellan.


BOX CURL | Comb på första nu, Cut away från täten på andra nu, Comb back till spåret på tredje nu, merge tillbaka vid spåret.


SLANT | Vänd diagonalt över ridbanan från den position man är på i sitt led. Liknar Comb fast istället för att rida på parallella linjer rider man på diagonala linjer. 


FEATHER | Alla rider på långt led, varannan från grupp 1 och 2. Alla gör Cut från medellinjen och rider ut till väggen. Grupp 1 rider ut till ena väggen, grupp två rider ut till andra väggen.
 

DYE DIVIDE | Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. Rider på medellinjen. Någonstans på mitten rider grupp 1 snett åt vänster, grupp 2 åt höger. Sikta mot hörn.

DIAMOND | Alla rider på ett långt led på t.ex. medellinjen. Varannan är 1a, varannan 2a. På första nu gör alla Dye Divide där de är. 1 or svänger åt t.ex. höger medans 2or svänger åt vänster så de rider på en diagonal linje. På andra nu gör alla Cut så de rider på en diagonal linje tillbaka mot medellinjen. På medellinjen rider de merge och bildar ett vanligt led igen. 

 

PYRAMID | Alla rider på samma led. Gör Split så två led bildas. Vid ridhusets hörn gör de Dye mot X. När de möts vid X bildar de en triangel genom att vända ner mot det motsatta hörnet man kom från. 2:or rider alltid på insidan för att leden inte ska krocka.
 

COD | Belt Split. När täterna passerat slutet av den motsatta ledet rider de in i en Dye med sitt led.

HALF CIRCLE | Alla rider på ett led. Från långsidan rider alla en båge från långsidan efter täten, in mot mitten för att sedan rida ut i en båge tillbaka till långsidan mot samma riktning som innan.

TRADE | Ryttarna rider i två led i motsatt håll. På nu rider täterna en stor gradvis kurva mot X och gör sedan samma sak åt andra hållet när de passerat X, vilket skapar en S form över ridhuset.

KRAV FÖR ATT KOMMA UPP I DN2
 • Du kan hålla självständig koll på din position och korrigera avstånd.

 • Du kan alla ridvägar och grundstenar ur DN1.

 • Har en grundlig reaktionsförmåga och lektionsvana.

VILKA GRUNDSTENAR LÄR DU DIG I DN2?
 • Lär dig hålla avstånd. NTT - Nose to tail.​ HI - Halfway inside. Det ska se snyggt och redigt som grupp och alla ryttare ska rida på exakt samma spår.

 • Träna upp en stabil reaktionsförmåga. Vissa ridvägar som t.ex. fate kräver hög reaktionsförmåga. 

 • Ridhusets linjer. Diagonala och parallella.
   

 • Du hittar X utan kona.
   

 • Hur man rider axel till axel i t.ex. slants eller combs.
   

 • Pricksäkerhet. Du vet exakt vart du ska svänga för att hamna perfekt på medellinjen eller på de så kallade "tunnelväggarna".  

 • Du kommer få träna upp dina nerver och rida inför publik. Kan vara på en officiell show, clinic, live-stream eller lektion med gäster. Vi tävlar endadst inom Sverige på DN2.
   

 • Du klarar av att rida som tät.

AIR STAR
ÄGARE ALVA GREENNIGHT
LEDARE XIAOLING SPIDERMAN | JUNI SILVERWOOD
CASSANDRA GOLDGIRL | CHANTAL EAGLEFORCE | ARIA NIGHTBORN
THESPRINGROSES​​
THESPRINGROSES​​
SPRINGROSES​​
COPYRIGHT
Stå för dina handlingar.

Ta inte bilder, hemsidans layout, ikoner, koncept eller texter utan att fråga. Om man kontaktar oss via Instagram/SSO och frågar först brukar vi 99% av alla gångerna vara snälla och säga att det går bra. Vi får alltid reda på det via medlemmar eller följare ifall någon kopierat så gör det enkelt och fråga först.