Mönster 1.png

DN3 RIDVÄGAR & GRUNDSTENAR

RIDVÄGAR

FLARE | Två led står (halt) uppställda med nosen mot varandra. På "nu" rider 1:orna fram och gör Over Curl runt ens partner i led 2. 2:orna gör full pivot och följer efter 1:orna så fort de passerat en.


TRIPPLE CURL | Skritt-volt, trav-volt, galopp-volt.

RUMBLE | På nu gör 1:orna en vanlig Trippel Curl och 2:orna gör en bakvänd Trippel Curl. Trav curlen ska alltid göras samtidigt om alla är timade.

GALAXY | Skrittvolt åt t.ex. vänster. Galoppvolt åt höger. Avancerad version av Fate.

LOOP | 8-volt på endast en sida av original spåret. Over Curl, curl i motsatt riktning, Over Curl.

LOCK | Keyhole Fate. Keyhole. Börja den andra Keyhole så fort din hästs bakhovar passerar startpunkten (t.ex. medellinjen).


CASE | Galopp Curl. Halt utan att stegra med hästen. Du ska hamna snett ställd innan du kommer tillbaka till original spåret.


CHEVRON | Case Wave. Galopp Curl, varannan ryttare åt höger och vänster. Istället för att göra klart hela volten eller stanna på original spåret som i Case fortsätter man galoppera på Slant.

CHECK | Keyhole och halt med hästen rakställd när du kommer tillbaka till original spåret.

TEETER | En Curl Wave och sen stannar man så hästarna står lite snett (utan att stegra) ställda i samma riktning som man red curlen.

OBI | Alla rider på ett långt led. Varannan 1a och 2a. Twist. Några steg fram. Curl åt höger. Några steg fram. Twist. Några steg fram. Curl åt vänster.


WHIRLWIND | Alla rider på ett enda långt led. 1:orna gör en vanlig Retreat Curl medans 2:orna gör en Mist dvs. en Curl och en Over Curl i det motsatta hållet. Gör att två led bildas. Kallas Wind av SSD.
 

DESTROY | Alla rider på ett enda långt led, uppdelade i 1or och 2or. På nu gör de en Over Curl mot varsin långsida så det blir två nya spår som leden följer.

 

FIX | Två led som rider på sidan av medellinjen. Over Curl så leden går ihop och blir till ett enda långt led på medellinjen.

SPLIT U-TURN | Två led rider axel mot axel med brett avstånd som man får efter man gjort t.ex. Belt Split. Over Curl mot sin partner där man följer efter täten. Inte individuell vändning. Man rider fortfarande axel mot axel men närmare.

LILY PAD | Efter Dye Divide, rider täterna en gravis sväng in mot mitten. Då leden går mot olika håll kommer den ena täten hålla ut sin väg för att forma den yttre volten samtidigt som den andra täten håller mer inåt och formar den inre volten (Rotary).

CROSS | Man har två led som kommer från t.ex. E och B. Varje led rider en stor ¾ mittvolt vilket får leden att snurra runt vandra. Går ut mot A/ B efter ¾ volten.

REVOLVER | Uppdelade på två led rider leden på varsin långsida. På första nuet gör täterna en Follow Cut mot varandra med ungefär 6 hästlängder emellan dem. På andra nuet börjar täterna gradvis rida in bakom sista ryttaren på motsatta ledet vilket skapar ett voltspår.

BLOOM OUT | Alla rider på en stor volt och gör en liten volt utåt. Kallas även Bloom av SSD.

 

BLOOM IN | Alla rider på en stor volt och gör en liten volt inåt. Kallas även Cave av SSD.

 

BLOOM WAVE | Alla rider på en stor volt, varannan ska vara från grupp 1 och varannan ur grupp 2. De ur grupp 1 gör en liten volt inåt, de ur grupp 2 gör en liten volt utåt. Kallas även Prim Rose av SSD.


FROG | Varannan ryttare gör Bloom Out/Curl utåt från mittvolten vilket resulterar i rotation mellan siffrorna.


BLOOM | Alla rider på en volt. På första nu gör alla en Keyhole mot X för att sedan på andra nu göra en Cut tillbaka in på ett nytt större voltspår.

CROWN | Ryttarna är uppdelade på 2 styckna olika volter runt X, den inre och den yttre volten. Den inre volten rider en Bloom Out medan den yttre volten rider en Bloom In.

CURVE | Alla rider på en volt, på nu rider ryttarna Dodge bort från X för att sedan hamna på ett större voltspår.

EXPLODE | Alla rider på en volt. På första nu vänder alla med Cut in mot X och passerar X. Ryttarna ska gå igenom varandra. På andra nu vänder man med Cut ut på volten igen men byter varv på volten.

FIREWORK | Alla rider på en volt. På nu rider ryttarna en Fate. Spelar ingen roll om första Fate volten börjar antingen in mot X eller ut från X.

SPARK | Alla rider på en volt. På första nu rider 1:orna en Bloom Out. På andra nu rider 2:orna en Bloom Out. Spark är Thread på voltspår.

SPARKLER | Alla rider på en volt, på nu rider ryttarna Twist. 2:orna börjar rida Fate åt höger medan 1:orna börjar rida Fate åt vänster.

SPIKE | Alla rider på en volt. På första nu rider alla Cut bort från X för att sedan på andra nu rida Over Curl så man passerar X och därefter på tredje nu rida in tillbaka på volten igen.

TULIP | Alla rider på en volt. 1:orna rider Bee Curl medan 2:orna rider Double Curl.

ASH | Comb på första nu, Curl Comb på andra nu som avslutas med att ryttarna återförenas på en ny linje.

 

X | Två led som rider snett igenom från varsin sida. Leden möts vid X och passerar varandra varannan.

 

PYRAMID | 2 led som gör Dye från varsitt hörn längst samma långsida. Vid X vänder täterna ut mot närmaste hörnet. Bildar en triangel form.

BACK SLANT | Likadant som Slant fast på de diagonala linjerna som går åt andra hållet. Gör en vändning på 135° så du vänder in på de diagonala linjerna som går bakom dig.

AMAZON | Ryttarna ligger axel mot axel i två led. I dessa leden får de sedan ett sekundärt nummer, så täterna i båda leden har t.ex siffran 1, de bakom täterna i båda leden 2, osv. På nu gör ryttarna en Twist i båda leden åt de hållet som bestämt för deras sekundära siffra.

DOUBLE CUT | Som Twin Cut, fast istället för att de två första vänder på nu, vänder den första och tredje på nu. Folk bakom vänder in i samma ordning så 2 led bildas där alla rider axel mot axel. Ryttare 1, 2, 5, 6 vänder vid punkt 1. Ryttare 3, 4, 7, 8 vänder vid punkt 2.

SPRINKLER | Efter Twin Cut rider 1:ornas led en Keyhole mot det andra ledet. Sedan rider 2:ornas led en Keyhole bort från det andra ledet. Båda leden vill hamna i samma riktning. 2:orna rider bakom 1:orna.

4LEAF | Ryttarna rider på två led upp på medellinjen. På nu gör de två första paren en Curl åt varsitt håll och rider sedan fram på medellinjen igen. När nästa två par ryttare kommer till samma plats som de första två paren ska även de göra en Curl på nu. Det ser då ut som att ryttarna rider igenom en fyrklöver.

ATOMIC | I en Belt Split gör leden en Curl utåt på första nu, andra nu gör man en Curl Over inåt så leden byter spår och riktning.

 

TWIN SPLIT | Två led som rider axel mot axel med sina partners. När man kommer till C rider de två leden åt varsitt håll.

 

TWIN MERGE | Två led som möter varandra vid t.ex. C. När man kommer till C rider man upp på medellinjen med sin partner, axel mot axel.

 

TWIN CUT | Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. När man kommer till t.ex. C vänder grupp 1 lite efter C upp på medellinjen. Man ska gå precis bredvid medellinjen. Grupp 2 vänder lite innan C.

 

TWIN CURL | Två led som rider axel mot axel med sina partners. Curl åt varsitt håll.

 

TWIN BEE| Två led som rider axel mot axel med sina partners. Bee Curl åt varsitt håll.

 

TWIN FATE | Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. Rider på medellinjen. De ur grupp 1 rider Fate som börjar åt höger medans grupp 2 rider Fate som börjar åt vänster.


DECK | Två led rider parallellt till varandra (måste ej vara axel mot axel) med brett avstånd som man får en t.ex. Belt Split. På första nu gör täterna en cirkel utåt. När leden möts i slutet av cirkeln gör de merge så ett led bildas.


FIGURE 8 | Trade men båda leden rider i samma riktning. Det skapar en 8 istället för en S form.

GOLDY LOX | Täterna rider i motsatta håll & gör en Follow Cut vid varsin kortsida in på tunnel linjerna. På nu gör täterna en Keyhole bort från de det andra ledet (ryttarna följer bara täten) och när de är påväg mot varandra ska de passera varandra med det andra ledet på deras vänster sida. Leden fortsätter rakt fram till de gått igenom de andra ledets föregående linje och börjar därefter på en större gradvis Keyhole bort från den andra ledet. Därefter ska leden passera varandra med det andra ledet på deras höger sida tillbaka i tunnel linjerna.

HEART | Alla rider på ett led eller axel mot axel på varsin sida av medellinjen. På nu ska ledet delas in i två led (om de inte redan är det) och leden ska rida successivt utåt, 1:or vänster och 2:or höger. För att sedan successivt rida tillbaka inåt i en båge och forma ett hjärta, när leden möts igen på medellinjen rider ryttarna merge tillbaka in i ledet.

KRAV FÖR ATT KOMMA UPP I DN3
 • Du har deltagit på minst en show eller clinic dvs. ridit framför en större grupp människor.
   

 • Du har klubbens dressyr-outfit.
   

 • Du kan fokusera individuellt och på din grupp. Kräver att man hittar alla ridhuslinjer, hålla ut hörn, korrigerar avstånd vid behov och rider stabila ridvägar.
   

 • Du kan alla ridvägar och grundstenar ur DN1 & DN2.

VILKA GRUNDSTENAR LÄR DU DIG I DN3?
 • Lär dig hålla avstånd. HI - Halfway inside. Trots utmanade ridvägar ska gruppen se förenade och organiserade ut.

 • Lär dig arbeta på stora volter. Du vet hur man gör för att hålla, öka eller minska avstånd samt kan hitta tillbaka till spåret efter att ha gjort t.ex. en curl.

 • Du kan uppträda på stora tävlingar eller shower med självsäkerhet. Du presterar bra under press och tappar inte fokus. I DN3 börjar vi tävla internationellt mot klubbar i hela världen.

 • Introduktion till twin-ridvägar och högre fokus på hur man rider harmoniskt/synkat med en partner.

 • Träna upp en snabb reaktionsförmåga med perfekt precision.

 • Du lär dig passera mellan ryttare utan att krocka.
   

 • Du lär dig rida mer intensiva kombinationer.

AIR STAR
ÄGARE ALVA GREENNIGHT
LEDARE XIAOLING SPIDERMAN | JUNI SILVERWOOD
CASSANDRA GOLDGIRL | CHANTAL EAGLEFORCE | ARIA NIGHTBORN
THESPRINGROSES​​
THESPRINGROSES​​
SPRINGROSES​​
COPYRIGHT
Stå för dina handlingar.

Ta inte bilder, hemsidans layout, ikoner, koncept eller texter utan att fråga. Om man kontaktar oss via Instagram/SSO och frågar först brukar vi 99% av alla gångerna vara snälla och säga att det går bra. Vi får alltid reda på det via medlemmar eller följare ifall någon kopierat så gör det enkelt och fråga först.