Mönster 1.png

DN4 RIDVÄGAR & GRUNDSTENAR

RIDVÄGAR

STRIKE | Keyhole Merge, stegra så fort din hästs framhovar når din startpunkt (t.ex. medellinjen). Alla kommer stegra och stanna med hästarna lite snett ställda. Ryttarna måste ha gjort Comb eller liknande ridväg för att kunna utföra Strike. Keyhole Merge måste göras ifrån täten, annars fungerar det inte.


CRESCENT | Rid en tajt axel mot axel med en partner, sedan ska en av ryttarna göra en skritt Curl, varav den andra gör en galopp Curl runt personen. (Ryttaren som gör en galopp Curl kan behöva justera deras volt för att komma hela vägen runt sin ryttare - hellre än genom den. Ett tips är att ta ett steg i galopp innan man kommer in på volten.)

JELLO | Atomic, men efter Over Curl gör man en galopp Curl åt samma riktning som första curlen. Resulterar i ett nytt spår i en ny riktning.

KEY SWITCH | (Lock fast med två led). Alla ryttare rider på två led, axel mot axel. På första nu gör man en Keyhole, på andra nu gör man en Keyhole bort från täten.

CLOVER | Består av 4 stycken Keyholes. Till exempel: Keyhole vänster, Keyhole höger, Keyhole höger, Keyhole vänster - eller vice versa.

EXPAND | Alla rider på en volt. På första nu gör alla Cut från X och på andra nu gör alla Cut igen för att bilda en ny större volt.

SHRINK | Alla rider på en extra stor volt. På första nu gör alla Cut mot X och på andra nu gör alla Cut igen för att bilda en volt. När denna rörelse är avklarad ska volten ha minskat.

POP | Alla rider på en volt. Ryttarna har ridit Expand så att de har hamnat på en större volt med större avstånd. På första nu rider ryttarna Keyhole för att sedan rida in mot mitten och på andra nu bilda en mindre volt.

ROSE | Ryttarna rider på 2 stycken olika volter, den inre och den yttre volten. Den inre volten rider Bloom In i skritt medan den yttre volten rider Bloom Out.

ROTARY | Ryttarna är uppdelade på 2 styckna olika volter, den inre och den yttre volten. På första nu rider den yttre volten Shrink medan den inre volten rider Expand och på andra nu bildas det en ny yttre- och inre volt. Alltså byter volterna som var från början bara plats.

SWITCH | 2 led rider axel mot axel. På första nu gör båda leden en Comb mot det motsatta ledet i en Slant. På andra nu gör leden en Cut tillbaka till deras egna led. Resulterar i att leden bytt linjer med varandra.

COLLAPSE | Alla rider på en stor volt, minst enmans avstånd. På "nu" vänder alla in mot X och på andra "nu" gör man en Belt eller Over Curl ut. På tredje "nu" vänder man tillbaka och hittar voltspåret igen.

 

EXPLODE | Alla rider på en stor volt, vanliga avstånd (t.ex. NTT). På "nu" vänder alla in mot X och passerar X. På andra "nu" vänder man ut på volten igen men byter voltvarv.

DRAIN | Ryttarna är uppdelade på 2 styckna olika volter, den inre och den yttre volten. Den inre volten rider Expand på första nu och går ihop med den yttre volten. På andra nu rider de originella ryttarna från yttre volten Shrink och bildar den inre volten. Kom ihåg att vänta lite innan du ger det andra nuet.

 

DIAMOND | Dye Divide på första nu, Cut back på andra nu och riktar sig in mot mittlinjen. Merge när leden möts igen.

 

MOVING SNAKE | Alla gör en Comb på första nu. Over Curl mot täten på kommande nu. Ridläraren ger X antal nu tills den ber ryttarna gå ihop i merge. Bildar en slingrande rörelse.

 

TWIN LOOP | Två led som rider axel mot axel med sina partners. Rider på varsin sida av medellinjen. Leden gör Loop åt varsitt håll (utåt).

 

TWIN SPIN | Två led som rider axel mot axel med sina partners. Rider på varsin sida av medellinjen. ⅞ volt och rakställd snett ut från medellinjen så man hamnar på långsidan.

 

WIND HALF | Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Over Curl runt sin partner när man ligger axel mot axel.

 

WIND FULL | Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Curl runt sin partner när man ligger axel mot axel.

 

OUTWIND HALF | Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Over Curl från sin partner när man möter varandra med axel mot axel. Kan även kallas Clash.

 

OUTWIND FULL | Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Curl från sin partner när man möter varandra med axel mot axel.

SWIRL |  I en bred Belt Split som är omkring 4 hästar bred gör alla Cut mot sin partner på första nu. På andra nu gör du Halfwind runt din partner. På tredje nu gör du en Cut tillbaka så du hamnar på originalspåret igen. 


DUEL | På första nu gör du en Wind in i trav, andra nu gör du Over Curl men ut (Wind Out) i kortgalopp, på tredje nu gör du en Over Curl (Wind In) tillbaka mot din partner i trav.
 

FLEX | Två led som rider axel mot axel med sina partners. Rider med brett avstånd på varsin sida av medellinjen. ⅞ volt och rider hästen rakställd snett så man korsar sin partner som ett X. Vänder upp så man bytt spår.


DNA | DNA rids efter man gjort en bred Belt Split så man hamnar på kvartslinjen. De två leden rider en kurvig väg som passerar varandra vilket resulterar i en DNA form. När man korsar varandra vill man undvika att krocka!

DIAMOND DNA | Som DNA, fast istället för att gradvis vända sig i en DNA-form vänder man skarpt.

TIE | Efter Split rider täterna från båda leden på kortsidorna en ganska stor Bear tillbaka in mot mitten. Där kommer ryttarna att korsa varandra för att sedan därefter rida en Bear igen för att sedan mötas på medellinjen och rida merge tillbaka in i ett led igen. Denna ridväg ser ungefär ut som ett evighetstecken/ två ihopsatta hjärtan.

EAGLE | Erose, men den bakre ledet gör full Pivot & de främre ledet gör en skritt Bear & travar fram tills det rätat upp sig med det bakre ledet. De som var i det främre ledet kommer alltså vara riktade åt motsatt håll från de i det bakre.

EROSE | Belt Split, när alla kommit ut på sitt nya spår gör alla halt & gör kvarts Pivot åt höger eller vänster vilket skapar ett främre och bakre led. Det bakre ledet gör en skritt Curl och fortsätter skritta fram tills de rätat upp sig med det främre ledet. På samma nu gör det främre ledet en full Pivot åt samma riktning.

KEY REVOLVE | I en bred Belt Split gör alla Comb mot sin partner, därefter Keyhole mot sin partner. Ska resultera i 2 sammanslagna led.

SURF | Efter Split rider leden axel mot axel brett (ungefär 4 hästar bred). På första nu gör 2:orna en Double Curl Wave. På andra nu gör de Keyhole med volten inåt så de kan rida ut ur axel mot axel positionen. På tredje nu gör de sSide tillbaka in i axel mot axel positonen. Resulterar i att de ligger axel mot axel men med större avstånd.

KRAV FÖR ATT KOMMA UPP I DN4
 • Bemästrat NTS, NTT, HI, enmanna avstånd, hur man håller avstånd på volter och hur rider axel mot axel med sin partner.

 • Du har varit med på minst 3 clinics, uppvisningar eller tävlingar.​

 • Känner dig självsäker och har snabb reaktionsförmåga. Vill utmanas.
   

 • Kan alla ridvägar och grundstenar i DN1, DN2 och DN3.

VILKA GRUNDSTENAR LÄR DU DIG I DN4?
 • Du lär dig de mest komplexa ridvägar inom SSO dressyr vilket utmanar gruppens sammanhållning och din reaktionsförmåga.

​​

 • Lär dig skapa egna program och kombinationer.

 • Lär dig undervisa dressyr.
   

 • Twin-ridvägar fast med 3 eller 4 led.

AIR STAR
ÄGARE ALVA GREENNIGHT
LEDARE XIAOLING SPIDERMAN | JUNI SILVERWOOD
CASSANDRA GOLDGIRL | CHANTAL EAGLEFORCE | ARIA NIGHTBORN
THESPRINGROSES​​
THESPRINGROSES​​
SPRINGROSES​​
COPYRIGHT
Stå för dina handlingar.

Ta inte bilder, hemsidans layout, ikoner, koncept eller texter utan att fråga. Om man kontaktar oss via Instagram/SSO och frågar först brukar vi 99% av alla gångerna vara snälla och säga att det går bra. Vi får alltid reda på det via medlemmar eller följare ifall någon kopierat så gör det enkelt och fråga först.