top of page
UTLÄRNING

Nivå 3 fokuserar på tävlingar och avancerade ridvägar/ kombinationer. Svårighetsgraden gör att du lär dig rida med snabb reaktionsförmåga, använda metersystemet på avancerad nivå och skifta snabbt mellan avstånd.

Du lär dig arbeta på volter med två eller fler spår, svåra ridvägar som kräver X-passering, hur man rider wind-ridvägar, svåra twin ridvägar, ridvägar där man inte får kommando utan vänder utefter linjer och/eller position.

RN3 tävlar internationellt i stora tävlingar med många deltagare så kraven blir höga. Få lektioner hålls inom nivån då det inte är många som har titeln så det är oftast program/tävlingsbidrag som är igång istället.

NIVÅKRAV
1

Ansvarstagande ridande. Du håller koll på din position och korrigerar utan en tillsägelse. Du känner dig redo

för att rida svåra ridvägar som kräver hög koordination.

2

Hög/medel-kunskap. Du har en bred kunskap av ridvägar och vet hur mekanismerna för alla ridvägar inom RN1 och RN2 fungerar. Du har ridit dem flesta.

3

Hög reaktionsförmåga. Du är nästan alltid timad på alla RN1 och RN2 ridvägar.

IMG_2267.png
FORMATIONER
NTT FLAT
Flare.png
FLARE

Två led står uppställda mot varandra. På nu rider 1:orna fram och gör en lite större volt än en curl runt ens partner i led 2. 2:orna gör full pivot och följer efter 1:orna så fort de passerat en.

FAN
Fan.png

Täten gör halt, resten av ledet skrittar till deras plats i en ökad grad utifrån täten, svansarna rörande varandra vilket skapar en semi-cirkel med hästarna tittande utåt

INDIVIDUELLA RÖRELSER
rumble.png
RUMBLE

1:orna gör trippel curl och 2:orna gör reversed trippel curl.

galaxy2.png
GALAXY

Orbit fate. Skrittvolt åt ett håll. Galoppvolt åt motsatt håll. 

satellite.png
SATELLITE

Galaxy wave, 1:or vänster, 2:or höger.

milkyway.png
MILKYWAY

1:or gör galaxy, 2:or orbit

increasing_combo.png
INCREASING COMBO

Skritt overcurl, trav curl i motsatt håll, galopp overcurl tillbaka mot ursprungsspåret.

decreasing_combo.png
DECREASING COMBO

Galopp overcurl, trav curl i motsatt håll, skritt overcurl tillbaka mot ursprungsspåret.

Atomic
ATOMIC

I en belt split gör leden en curl utåt på första nu, andra nu gör man en overcurl inåt så leden byter spår och riktning.

jello_klar.png
JELLO

Atomic, men efter overcurl gör man en galopp curl åt samma riktning som första curlen. Resulterar i ett nytt spår i en ny riktning.

clover
CLOVER

Består av 4 stycken Keyholes. Till exempel: keyhole vänster, keyhole vänster, keyhole höger, keyhole höger - eller vice versa. Skapar formen av en fyrklöver.

4leaf
4LEAF

Clover fast wave form.

movingsnakekanske.png
MOVING SNAKE

Liknar squiggle och dodge fast med fler over curls. Måste innehålla minst 4 stycken.

Lock.png
CHEVRON

Keyhole fate. Börja med en keyhole i sagda riktningen, gör sedan en andra keyhole i motsatt riktning så fort din hästs bakhovar passerar startpunkten (t.ex. medellinjen).

chavron_klar_klar.png
LOCK

Bowtie wave i galopp. 1:or gör 7/8 galoppcurl åt vänster och 2:or åt höger. Fortsätter i slant.

check_kanske.png
CHECK

Keyhole och halt med hästen rakställd när du kommer tillbaka till original spåret.

STRIKE
Sprike.png

Efter comb eller liknande ridväg. Keyhole merge, stegra så fort din hästs framhovar når din startpunkt (t.ex. medellinjen) med hästen snett ställd.

teeter.png
TEETER

En curl wave och sen stannar man så hästarna står lite snett (utan att stegra) ställda i samma riktning som man red curlen.

destroy.png
DESTROY

Overcurl wave från ett led. 1:or gör overcurl åt vänster, 2:or åt höger. Byter riktning och delar upp ledet

Fix.png
FIX

Overcurl wave från flera led. Resulterar i att två led går ihop till ett led.

Key_Revolve.png
KEY REVOLVE

I en bred belt split gör alla comb mot sin partner, därefter keyhole mot sin partner. Ska resultera i 2 sammanslagna led.

orion.png
ORION

Udda gör star curl fate i sagd riktning medan jämna gör triple curl fate i motsatt riktning (alla ryttare ska byta riktning vid varje curl)

snowman.png
SNOWMAN

1:a nu, galopp overcurl. 2a nu, trav overcurl i motsatt riktning. 3e nu, i bestämd riktning, skritt curl. 4e nu, motsatt riktning, trav curl over. 5e nu, i bestämd riktning, galopp curl over för att komma tillbaka till originella ledet

pinwheel.png
PINWHEEL

Ryttare ridandes i comb alignment i en cirkelform. Den innersta ryttaren är i skritt medans ryttarna utanför justerar sin hastighet för att behålla comb alignment med ryttaren innanför sig

roar.png
ROAR

På första nu, bowtie wave, andra nu, fish utåt (för att hamna på en com inåt). Tredje nuet, half wind mot sin partner. Fjärde nu, keyhole bort från täten, skapar två led ridandes bort från varandra

FÖLJA TÄTEN/TÄTERNA
X
X-PASSERING

Två led som rider snett igenom från varsin sida. Leden möts vid X och passerar varandra varannan utan att krocka.

Loop_edited.png
FIGURE 8

Trade men båda leden rider i samma riktning. Det skapar en 8 istället för en S form.

DNA.png
DNA

Efter bred belt split. De två leden rider en kurvig väg med flera X-passeringar vilket resulterar i en DNA form.

Diamond_DNA.png
DIAMOND DNA

Som DNA, fast istället för att gradvis vända sig i en DNA-form vänder man skarpt.

Flex.png
FLEX

Efter belt split. På första nu gör båda leden en slant mot det andra ledet med X-passeringar. På andra nu gör man en cut och återbildar sitt led. Resulterar i att leden bytt linjer med varandra.

Deck.png
DECK

Två led rider parallellt till varandra med brett avstånd. På första nu gör täterna en cirkel som ökar i storlek. När leden möts i slutet av cirkeln gör de merge så ett led bildas.

crisscross.png
CRISSCROSS

Två led i motsatta varv. På nu gör udda ryttare slant medan jämna ryttare följer efter den udda ryttare som rider framför dem. X-passering med andra ledet. Fortsätt på samma linjer fram till det motsatta ledets ursprungsspår, då gör man en cut för att återbilda ledet.

GOLDY LOX
Goldy_Lox.png

Två led mot varandra. På nu gör täterna en keyhole utåt (ryttarna följer täten). Leden fortsätter rakt fram och passerar varandra till de gått igenom andra ledets linje och gör en större gradvis keyhole bort från den andra ledet. Därefter passerar leden varandra med det andra ledet på deras höger sida tillbaka på linjerna

twistinghearts.png
TWISTING HEARTS

Två led efter tex split. Vid en bestämd punkt svänger de in mot X. Vid X gör de Split och rider upp mot C & A på medellinjen. Vid en bestämd punkt gör leden varsin Cod vilket skapar formen av ett hjärta. Efter Cod fortsätter de på den linje de är och gör en sista X-passering.

Tie.png
TIE

Efter Split rider täterna en stor bear tillbaka in mot mitten. Ryttarna korsar varandra och rider sen en Bear igen. Merge vid medellinjen. Skapar formen av ett evighetstecken/ två ihopsatta hjärtan.

LILY PAD
Lily_pad_2.png

Efter dye divide, rider täterna en gravis sväng in mot mitten. Då leden går mot olika håll kommer den ena täten hålla ut sin väg för att forma den yttre volten samtidigt som den andra täten håller mer inåt och formar den inre volten (Rotary). 

DNA_Circle.png
DNA CIRCLE

Två led rider på ett stort cirkelspår i olika riktning. Vid en bestämd punkt vänder man in och rider en X-passering via en bågform och sedan återgår man till cirkelspåret igen. Leden kan ej ligga axel till axel.

Cross.png
CROSS

Två led som kommer från t.ex. E och B. Varje led rider en stor ¾ mittvolt vilket får leden att snurra runt vandra. Går ut mot A/ B efter ¾ volten.

fairy_tail.png
FAIRY TAIL

Efter split, täterna vänder upp på E/B linjen och travar mot varandra, med andra ledet på vänster sida. Efter leden passerat varandra går täterna ut på en cirkel bort från andra ledet för att sedan fortsätta på en dye (som en stor follow Bowtie)

weave.png
WEAVE

Travandes med helhästsavstånd, den längst bak ökar och gör snake mellan ryttarna och den sista i ledet följer efter täten i kort galopp när den blir omriden

VOLTÖVNINGAR
expand.png
EXPAND

På första nu gör alla Cut från X och på andra nu gör alla Cut igen för att bilda en ny större volt.

shrink.png
SHRINK

Efter expand eller liknande ridväg. Cut inåt mot X, sedan gör ryttarna självmant cut till en mindre volt.

boom.png
BOOM

På en liten volt gör alla en keyhole mot X för att sedan på andra nu göra en cut tillbaka in på ett nytt större voltspår.

Pop.png
POP

Efter expand eller liknande ridväg. Keyhole på första nu, för att rida in mot mitten och på andra nu bilda en mindre volt.

Curve.png
CURVE

På nu rider ryttarna dodge bort från X för att sedan hamna på ett större voltspår.

Explode.png
EXPLODE

På första nu vänder alla med cut in mot X och passerar X. Ryttarna ska gå igenom varandra. På andra nu vänder man med cut ut på volten igen men byter varv på volten.

Collapse.png
COLLAPSE

Alla rider på en stor volt, minst enhästs avstånd. På nu, cut mot X och på andra nu en overcurl. På tredje nu vänder man tillbaka och hittar voltspåret igen.

spike.sunflower.png
SUNFLOWER

På första nu rider alla cut bort från X. På andra nu en overcurl och därefter på tredje nu rida in tillbaka på volten igen.

Crown.png
CROWN

Ryttarna är uppdelade på två olika volter runt X, den inre och den yttre volten. Den inre volten rider en bloom out medan den yttre volten rider en Bloom In.

Rose.png
ROSE

Ryttarna rider på 2 stycken olika volter, den inre och den yttre volten. Den inre volten rider Bloom In i skritt medan den yttre volten rider Bloom Out.

rotary_klar_kanske.png
ROTARY

Ryttarna är uppdelade på 2 stycken olika volter, den inre och den yttre volten. Volterna är åt olika håll.

drain.png
DRAIN

Ryttarna är uppdelade på 2 styckna volter, inre och yttre volt. På första nu rider yttre volten Shrink medan inre volten rider Expand. På andra nu bildas det en ny yttre- och inre volt.

unite.png
UNITE

I en rotary gör ryttarna på den inre volten en overcurl ut för att ansluta sig till den yttre volten.

venn.png
VENN

Två valda ryttare leder deras halva av ledet genom en mindre volt, ungefär hälften av den originella volten, passerar sida vid sida med det andra ledet i mitten, och återställer sedan volten i dess ursprungliga form

passcut.png
PASS CUT

På nu, två valda ryttare (som rider tvärs över från varandra på volten) gör en cut mot mitten och leder deras halva av ledet rakt genom volten, sen vänder leden ut på volten igen

TWINRIDVÄGAR
Amazon.png
AMAZON

Twist i twin-led. Båda täterna är 1:or och resterande får nummer i sina led.

Crescent.png
CRESCENT

Rid nära axel mot axel med en partner. Inre ryttare gör en skritt curl. Yttre ryttaren gör en galopp curl.

twinloop.png
TWIN LOOP

Två led som rider axel mot axel med sina partners.  Rider på varsin sida av medellinjen. Leden gör loop åt varsitt håll (utåt).

twinspin.png
TWIN SPIN

Två led som rider axel mot axel med sina partners.  Rider på varsin sida av medellinjen. ⅞ volt och rakställd snett ut från medellinjen så man hamnar på långsidan.

twin_lock_klar.png
TWIN LOCK

Två led rider axel mot axel. På första nu gör man en keyhole utåt, på andra nu gör man en keyhole bort från sin tät.

twinshift.png
TWIN SHIFT

Vid en bestämd punkt rider alla udda ryttare ut på en medelstor volt, följ täten. Jämna ryttare passerar förbi utan att gå in på volten. Resulterar i att man har två led med enhästavstånd när alla  är tillbaka i sitt led tillbaka i sitt led.

switch.png
SWITCH

 På första nu gör båda leden en Comb mot det motsatta ledet i en Slant. På andra nu gör leden en Cut tillbaka till deras egna led. Resulterar i att leden bytt linjer med varandra.

Heart
HEART

Leden rider successivt utåt från varandra. Sedan rider de inåt i en båge och formar ett hjärta. Leden möts på medellinjen i twin.

WINDRIDVÄGAR
Wind Half.png
HALF WIND

Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Overcurl runt sin partner när man ligger axel mot axel.

full_wind_in.png
FULL WIND

Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Curl runt sin partner när man ligger axel mot axel.

Outwind_Half.png
HALF OUTWIND

Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Overcurl från sin partner när man möter varandra med axel mot axel. Kan även kallas clash.

Outwind_Full.png
FULL OUTWIND

Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Curl från sin partner när man möter varandra med axel mot axel.

duel.png
DUEL

På första nu gör du en half wind in i trav, andra nu gör du half wind out i kortgalopp, på tredje nu gör du en half wind in i trav.

Merge_wind.png
MERGE WIND

Två led möts. När de ligger axel mot axel med varandra gör ryttarna från ena ledet en curl comb inåt andra ledet rider en keyhole runt varandra. Resulterar i en dubbel comb där ryttarna som gjorde keyholes rider framför de som gjorde curl comb.

bottom of page