VID RISER:
NOTERA

All ris som vänds mot en person kommer ignoreras. Det ska hanteras som regel 3 beskriver - dvs. tas med personerna sinsemellan. Allt annat går bra att ta upp!

GE LÖSNINGSFÖRSLAG

Kom ihåg det primära syftet med kritiken, som är att hjälpa systemet att bli ännu bättre!

ANONYM/INTE ANONYM?

Det är inget fel med att skicka in någonting anonymt, men tänk på att det kan bli svårare att lösa problemet. Vi tycker inte illa om dig för att du tycker eller känner så som du gör, det skulle däremot hjälpa oss mycket om vi visste vem du är för att kunna ställa fler frågor vid behov.

FRÅGOR VI VILL ATT DU BESVARAR I DIN RIS:

-Hur påverkar det dig och hur mycket tålamod har du kvar?

-Vad kan vi domare/ledare göra?

-Kan du beskriva situationen/ge exempel?

- Hur skulle du önska att det såg ut istället?

RIS/ROS