VID RISER:
NOTERA

All ris som vänds mot en person kommer ignoreras. Det ska hanteras som regel 3 beskriver - dvs. tas med personerna sinsemellan. Allt annat går bra att ta upp!

GE LÖSNINGSFÖRSLAG

Kom ihåg det primära syftet med kritiken, som är att hjälpa systemet att bli ännu bättre!

ANONYM/INTE ANONYM?

Det är inget fel med att skicka in någonting anonymt, men tänk på att det kan bli svårare att lösa problemet. Vi tycker inte illa om dig för att du tycker eller känner så som du gör, det skulle däremot hjälpa oss mycket om vi visste vem du är för att kunna ställa fler frågor vid behov.

FRÅFOR VI VILL ATT DU BESVARAR I DIN RIS:

-Hur påverkar det dig och hur mycket tålamod har du kvar?

-Vad kan vi domare/ägare göra?

-Kan du beskriva situationen/ge exempel?

- Hur skulle du önska att det såg ut istället?

RIS/ROS
AIR STAR
ÄGARE ALVA GREENNIGHT
LEDARE XIAOLING SPIDERMAN | JUNI SILVERWOOD
CASSANDRA GOLDGIRL | CHANTAL EAGLEFORCE | ARIA NIGHTBORN
THESPRINGROSES​​
THESPRINGROSES​​
SPRINGROSES​​
COPYRIGHT
Stå för dina handlingar.

Ta inte bilder, hemsidans layout, ikoner, koncept eller texter utan att fråga. Om man kontaktar oss via Instagram/SSO och frågar först brukar vi 99% av alla gångerna vara snälla och säga att det går bra. Vi får alltid reda på det via medlemmar eller följare ifall någon kopierat så gör det enkelt och fråga först.