GRUNDSTENAR

source.gif

Hur vi tar hand om klubben och vad vi värderar...

POSITIV MILJÖ

Det vi är mest stolta över är våra medlemmar. Oavsett om man är extrovert eller introvert är alla våra medlemmar otroligt omtänksamma och sådana personer man lätt dras till. Snälla och positiva, aldrig drama.

Det kommer ta tid att lära känna 40 - 50 människor, men det som gör enorm skillnad är att alla behandlar varandra som goda vänner, är öppna och vill lära känna nya. Alla är måna om varandra.

Livet kan vara påfrestande så vi vill ge en plats där folk kan känna sig accepterade, omtyckta, viktiga. Få en paus från livet. Veta att de har riktiga vänner. SR är en ambitiös klubb men i slutet av dagen är detta vad som spelar roll.

HÖG AKTIV-NIVÅ

SR är både snällare och hårdare med aktiv-kravet då vi räknar med mer än bara event.

Du kanske inte klarar event-kravet men har varit väldigt social, umgåtts på fritiden och gjort klubbjobb - ja, då är du aktiv.

Har du å andra sidan klarat event-kravet men tappat klubbglöd - då frågar vi om du vill ha hjälp eller lämna. Detta är vad som ser till att vi har genuint aktiva medlemmar vilket krävs i en klubb med gemensamt ägande.

Våra medlemmar är väldigt engagerade på alla sätt. Allt från stora saker som att vara sociala (skriva + umgås) och hjälpsamma, till små saker som engagerade i projekt eller många på event - ger guldkant i vardagen!

ARBETSFÖRDELNING

Vi hjälper varandra och tar hand om klubben tillsammans. Våra medlemmar gillar att utmanas och vill klubbens bästa, så vi känner oss bekväma med att lägga viktiga ansvarsområden i deras händer.

Tack vare allas hjälp kan vi hålla klubben stabil och fokusera på alla delar som t.ex. gemenskapen. Man måste ta vuxet ansvar men vi tvingar ingen att ta på sig uppdrag eller sitta i ett utskott.

 

Man gör det man har tid för och det som är kul. Alla är lika behövda och värdefulla så det spelar ingen roll vilken titel man har. Man måste inte sitta i ett utskott för att vara en god vän eller ha ett gott klubb-inflytande.

Spring Roses nya header.jpg
TITLAR & UTSKOTT

OBS: Vi använder oss av Discord när det kommer till titelsystemet, inte Star Stable. Man blir fortfarande tilldelad en titel i spelet, men det är väldigt simpelt. Håll musen över det utskott som intresserar dig för mer info.

Novis - Du är en ny medlem på provperiod. 

Medlem - Du har fått godkänt på din provperiod. Du har denna titel även om du sitter i höga utskott. 

Ridlärare - Du håller event regelbundet. 

Klubbledare - Du är vad vi kallar "klubbledare". Du ansvarar för ett större utskott. Ridlärarchef, gemenskapsledare, ledare över bedömningskanalerna, ledare över medlemsvärdarna, novisledare och intervju-ledare. 

Ägare - Du är vad vi kallar "klubbägare".
 

Att ha rollen som medlemsvärd innebär att man hjälper en medlem som på något sätt behöver stöd. Det kan till exempel  handla om aktiv-kravet, klubbetikett eller aktiviteten i text-och röstkanalerna.

Medlemsvärden använder sig av guider och andra medel för att på bästa möjliga sätt hjälpa medlemmen. Som medlemsvärd fungerar man som personens hjälpande hand, stöd och kontaktperson under medlemmens tid i systemet.

MEDLEMSVÄRD
Tar hand om vanliga medlemmar som behöver extra stöd på något sätt. Öppna för allt.

När man går med i Spring Roses får man en egen novisvärd. Deras jobb är att ge novisen en hand in i gemenskapen, lära dig om hur saker fungerar i klubben och allmänt ge stöd.

Man har novisvärden under sin provperiod (en vecka). Det är ett utmanande men givande jobb. Som novisvärd får man en utbildning innan man börjar jobba. Man följer en specifik plan/schema som vägleder en.

NOVISVÄRD
Tar hand om nya medlemmar genom att hjälpa dem in i gemenskapen och stötta vid behov, t.ex. i samtal.

När man går med i Spring Roses får man en egen novisvärd. Deras jobb är att ge novisen en hand in i gemenskapen, lära dig om hur saker fungerar i klubben och allmänt ge stöd.

Man har novisvärden under sin provperiod (en vecka). Det är ett utmanande men givande jobb. Som novisvärd får man en utbildning innan man börjar jobba. Man följer en specifik plan/schema som vägleder en

När man går med i Spring Roses får man en egen novisvärd. Deras jobb är att ge novisen en hand in i gemenskapen, lära dig om hur saker fungerar i klubben och allmänt ge stöd.

Man har novisvärden under sin provperiod (en vecka). Det är ett utmanande men givande jobb. Som novisvärd får man en utbildning innan man börjar jobba. Man följer en specifik plan/schema som vägleder en

När man går med i Spring Roses får man en egen novisvärd. Deras jobb är att ge novisen en hand in i gemenskapen, lära dig om hur saker fungerar i klubben och allmänt ge stöd.

Man har novisvärden under sin provperiod (en vecka). Det är ett utmanande men givande jobb. Som novisvärd får man en utbildning innan man börjar jobba. Man följer en specifik plan/schema som vägleder en

NOVIS-LEDARE

Som novisledare utbildar man novisvärdar, styr upp inbjudningar och ser till att nya medlemmar tas in i gemenskapen väl.

Utbildar novisvärdar, styr upp inbjudningar och ser till att nya medlemmar tas in i gemenskapen väl.

En klubbdomares uppgift är att bedöma vilka som passar in i klubben genom att döma blanketter och provperioder. De bestämmer även konsekvenser för medlemmar som betett sig opassande eller varit inaktiva.

 

Att vara klubbdomare ger mycket erfarenhet av hur klubben fungerar och ökar din samarbetsförmåga. Vi vill inte ha ett negativt bedömande klimat i klubben så som domare krävs det att man har hög medkänsla.

Bedömer blanketter, provperioder, konsekvenser en medlem får för inaktivitet eller bruten regel.
DOMARE
INTERVJU-ANSVARIG
Leder muntliga intervjuer med spelare intresserade av att gå med, avgör om personen får en chans.

En intervjuansvarigs uppgifter är att hålla dem muntliga intervjuerna samt uppdatera de tillhörande dokumenten. Att vara intervjuansvarig är ett givande, intressant och lärorikt jobb.

Under intervjuer följer man en specifik struktur vilket underlättar ifall man skulle vara nervös och ser till att intervjun är produktiv. Efteråt är det ens ansvar att avgöra om personen passar in i klubben eller ej.

Tar vidare blanketter till domarna, hjälper ibland till med att bedöma. Ser till att personen får en intervju/ blir kontaktad om att den inte fått godkänt.

 

Sitter ibland med på intervjuer. Utbildar intervju-ansvariga för hur de ska utföra sitt jobb. Svarar på frågor, stöttar, påminner om intervjuer och liknande.

INTERVJU-LEDARE
Vägleder de intervju-ansvariga genom att utbilda, ta hand om och sköta alla blanketter.
RIDLÄRARE
Arrangerar och håller välplanerade event. Allt från lektioner till lekfulla utmaningar.

Ridlärarna jobbar för att få fram roliga och välplanerade veckor utifrån sina förutsättningar och medlemmarnas önskemål. En gång per månad hålls ett eventmöte som används för att fylla kommande månad med aktiviteter.

I Spring Roses är det öppet för alla att testa hålla event event om intresset finns, det är en möjlighet för utmana sig själv och styra upp något eget. Det krävs att man vågar prata i samtal framför en större grupp och är kreativ.

En ridlärareschefs huvudfokus ligger i att se till att schemat är förberett i tid samt att ta hand om eventhållarna. En gång i månaden hålls ett så kallat eventmöte som ridlärarchefen leder. Det är till för att brainstorma och förbereda för den kommande månaden.

Är man ny till att hålla event hjälper ridlärarchefen dig med hur allt ska se ut samt ger tips hur du kan göra för att hålla ett lyckat event.

RIDLÄRAR-CHEF
Vägleder ridlärare och andra intresserade av att hålla event. Stöttar, ger svar, påminner, osv.
FRITIDSARRANGÖR
Uppmanar klubben till att umgås på fritiden. Drar igång allt från små till välplanerade aktiviteter.

Som fritidsarrangör planerar man allt från vardagliga aktiviteter, lekfulla mini-event och ibland välplanerade stora event. Man gör aldrig det själv utan allt görs tillsammans med de andra fritidsarrangörerna.

Genom att uppmuntra medlemmarna till att umgås på fritiden bildar de med en större gemenskap inom klubben. Det är en roll som kräver att man är kreativ och kan arbeta med andra människor.

Håller regelbundna träningar, skapar tävlingsprogram, tar upp folk i nivå, osv.
DRESSYR-SYSTEMET

I dressyrsystemet jobbar man med att utveckla klubbens dressyrintresse. Regelbundna lektioner hålls baserat på de olika nivåerna. Man bedömer medlemmar som ska gå upp i nivå samt planerar tävlingsprogram.

 

Att jobba inom dressyrsystemet tar fram kreativa och lärorika sidor. Ibland har vi även övriga projekt igång, som att lägga till ridvägar eller skapandet av dressyrvideos.

Håller ordning och rättvisa inom klubben. Ser till att medlemmarna vi har visar gott beteende och är aktiva, samt att de medlemmar som tas in passar in.
BEDÖMNINGSLEDARE
Som bedömningsledare tar man in nya domare och vägleder dem i domarutskottet. Man är med och bedömer blanketter/provperioder tillsammans med domarna.

Håller koll på medlemmars aktivitet inom klubben. Ger ut negativ feedback och bedömer hur medlemmar med låg klubbglöd eller medlemmar som uppfört sig opassande ska hanteras.

Mediateamet ansvarar för innehållet till vår instagram. De väljer ut och redigerar bilder medlemmar tagit på eventen samt skriver ett passande text. Alla medlemmar får även sin egna story med en kort beskrivning som redigeras och publiceras av mediateamet. 


Det finns färdiga mallar för hur alla bilder ska redigeras, så man måste inte kunna redigera bra innan. Man lär sig mycket om bildkomposition och redigering i detta utskott.

MEDIA-TEAMET
Sköter klubbens sociala medier och skapar innehåll. Redigerar bilder, videos och svarar på DMs.

Närvaroansvariga sammanställer i slutet av månaden närvaron från månadens event för att se vilka medlemmar som klarat aktivkravet. De sammanställer även om medlemmarna har läst nyheterna och annan viktig information för klubben inom 24 timmar. 

Rollerna är mindre krävande och byts ut varje månad men det krävs att man är aktiv.

NÄRVARO-ANSVARIG
Håller koll på hur många event medlemmarna går på samt deras stjärnmarkeringar.
Tillfälligt inaktiv. Används när vi behöver extra fokus och hjälp med att hitta nya medlemmar.
MARKNADSFÖRING

Marknadsföringsrollen innebär att man, inne i spelet, letar efter klubblösa. Vi pratar med klubblösa och berättar om klubben via brev.

 

Detta betyder inte att de klubblösa har en plats i klubben, utan vi skapar endast intresse för Spring Roses. En roll som kräver dedikation och ett stort intresse för nya medlemmar.

Spotify-teamet har ansvar för klubbens spotify. De uppdaterar våra spellistor regelbundet, kommer med idéer på nya låtar och håller reda på de förslag på låtar som skickas in från klubbmedlemmarna.

 

De ser även till så att spellistorna är blandade och att alla ska hitta något som de gillar.

SPOTIFY-TEAMET
Sköter klubbens Spotify. Uppdaterar våra musiklistor regelbundet.
LEDNINGSASSITENT
Hjälper ledarna med alla typer av jobb som kan uppstå. Väldigt varierat och lärorikt.

Vi har generellt en ledarassistent i två veckor och under ens period har man en mängd varierande uppgifter.

 

T.ex. förbereda för nya som ska gå med, hjälpa utskott med projekt, bedöma provperioder, skriva punkter till veckobrevet, ge ut varningar, osv.

Det krävs att man vågar göra nya jobb, har relativt gott om tid och vågar fråga om det finns något mer man kan göra ifall man är klar.

Titeln är öppen för alla men kräver att man är så självsäker i sig själv att man kan göra alla slags jobb. Man kan ge negativ kritik, kicka, se själv vad som behöver göras i klubben, lägga nya mål, ha så bra tal och ledarförmåga att du kan hålla stora event, osv. En ägare behöver även vara väldigt flexibel och ha gott om tid då det ofta finns mycket att göra.

ÄGARE
Ansvarar för klubben i helhet. Allt ska fungera, vara balanserat och medlemmarna nöjda.

Gemenskapsledarens största fokus är 

att förebygga och förhindra eventuella framtida problem, t.ex. klyftor i gemenskapen eller om medlemmarna verkar missnöjda över något.

Om problem sker arbetar gemenskaps-ledaren tillsammans med ägaren eller ledningen för att rätta till det. Hon/han ansvarar även över tunga utskott som vägledare och medlemsvärdar.

 

GEMENSKAPSLEDARE
Håller koll på gemenskapen och förebygger framtida problem. Leder gemenskapsfokuserade utskott.
LEDNINGSASSITENT
Hjälper ledarna med alla typer av jobb som kan uppstå. Väldigt varierat och lärorikt.

Vi har generellt en ledarassistent i två veckor och under ens period har man en mängd varierande uppgifter.

 

T.ex. förbereda för nya som ska gå med, hjälpa utskott med projekt, bedöma provperioder, skriva punkter till veckobrevet, ge ut varningar, osv.

Det krävs att man vågar göra nya jobb, har relativt gott om tid och vågar fråga om det finns något mer man kan göra ifall man är klar.

Titeln är öppen för alla men kräver att man är så självsäker i sig själv att man kan göra alla slags jobb. Man kan ge negativ kritik, kicka, se själv vad som behöver göras i klubben, lägga nya mål, ha så bra tal och ledarförmåga att du kan hålla stora event, osv.

En ägare behöver även vara väldigt flexibel och ha gott om tid då det ofta finns mycket att göra.

ÄGARE
Ansvarar för klubben i helhet. Allt ska fungera, vara balanserat och medlemmarna nöjda.

Gemenskapsledarens största fokus är 

att förebygga och förhindra eventuella framtida problem, t.ex. klyftor i gemenskapen eller om medlemmarna verkar missnöjda över något.

Om problem sker arbetar gemenskaps-ledaren tillsammans med ägaren eller ledningen för att rätta till det. Hon/han ansvarar även över tunga utskott som vägledare och medlemsvärdar.

 

GEMENSKAPSLEDARE
Håller koll på gemenskapen och förebygger framtida problem. Leder gemenskapsfokuserade utskott.

Tar hand om klubbens medlemsvärdar. Ser till att de medlemmar som behöver hjälp får den hjälpen via vårt hjälpsystem.

 

Tar hand om klubbens medlemsvärdar. Ser till att de medlemmar som behöver hjälp får den hjälpen via vårt hjälpsystem.
MEDLEMSVÄRDS
-LEDARE

Vi har generellt en ledarassistent i två veckor och under ens period har man en mängd varierande uppgifter.

 

T.ex. förbereda för nya som ska gå med, hjälpa utskott med projekt, bedöma provperioder, skriva punkter till veckobrevet, ge ut varningar, osv.

Det krävs att man vågar göra nya jobb, har relativt gott om tid och vågar fråga om det finns något mer man kan göra ifall man är klar.

Som tävlingsledare påminner man de tävlande om när de ska tävla och vilken bana. Tävlingsledaren stöttar, uppmuntrar och peppar sitt lag inför tävlingar. Man ansvarar för att anmäla oss till tävlingar/tävlingsserier.

Tävlingsledaren är också ansvarig för att startordningen bestäms i förväg och skickas till rätt person samt för att hålla kontakt med arrangörerna av tävlingarna vi deltar i.
TÄVLINGSLEDARE
Påminner, uppmuntrar och hjälper tävlingslaget inför tävlingar. Ansvarar för kontakt med tävlingsarrangörer och anmäler laget till nya tävlingar.

Titeln är öppen för alla men kräver att man är så självsäker i sig själv att man kan göra alla slags jobb. Man kan ge negativ kritik, kicka, se själv vad som behöver göras i klubben, lägga nya mål, ha så bra tal och ledarförmåga att du kan hålla stora event, osv. En ägare behöver även vara väldigt flexibel och ha gott om tid då det ofta finns mycket att göra.

MERCH-TEAMET
Ansvarar för att skapa och
skicka vår merch.
Medlemmar i Merch-teamet är ansvariga för att skapa vår merch och att skicka paketen. De är också ansvariga för att informera om att paketen kommit iväg.
REGEL 1: TA VUXET ANSVAR

Vår första och viktigaste regel är att alla tar sitt eget ansvar. Man ser själv till att man är aktiv och engagerad. Om du t.ex. inte kan vara aktiv via event en viss månad bör du prata med någon i huvud-ledningen så vi kan bestämma ett sätt för dig att kompensera.

 

Konsekvens: Om vi inte anser att du tar nog med eget ansvar pratar vi med dig och ser om det är dags att lämna/om du vill ha hjälp av vårt hjälpsystem.

REGEL 2: HA EVENT-ETIKETT

Det är viktigt för oss att du är i tid, cirka 5 minuter innan. Fokusera, dra inte ut på tiden, kom förberedd, inga lösa djur, stäng av micken om det låter mycket i bakgrunden, förgyll stunden genom att vara extra snäll och beröm varandra för insatser osv.


Konsekvens: Om du inte uppnår våra förväntningar får du en uppmaning. Bryter du något (t.ex. ej i tid vid upprepade tillfällen) leder det till varning.

REGEL 3: KONFLIKT-HANTERING

VID BRÅK, MISSFÖRSTÅND & OBEKVÄMA SITUATIONER:
Ingen startar drama med flit så en sådan regel finns inte. Om någon gör dig obekväm, sårar dig eller att ett bråk uppstår är det du själv som tar ansvar över det - som i verkliga livet. Du kan välja mellan att 1) släppa det eller 2) prata med personen.

Man kan få extra hjälp och stöd från vissa utvalda personer som man kan prata med, men de löser inte er konflikt. Personen finns bara till som ett lyssnande öra och kan hjälpa lite med hur du kan uttrycka dig ifall du känner dig osäker över det. Dess syfte är att vara en trygg punkt.

 

Ifall du är den som sårat någon eller gjort den obekväm är det din skyldighet att lyssna på personen och sätta dig i dess skor. Så länge du gör det och kan ha en ärlig konversation kommer det lösa sig. Klarar du inte av denna typ av konflikthantering är du inte nog mogen för Spring Roses.

SKITSNACK/PRAT BAKOM NÅGONS RYGG

Det finns två typer av skitsnack; 1) Den man vet är skitsnack och elakt 2) Den man inte vågar inse är skitsnack. Inget av dem är okej. 

Första typen är lätt - pratar du illa om en person och säger elaka saker avlägsnas du. Andra typen handlar om att man pratar om en person när man egentligen inte borde. T.ex. att du granskar någon varför den är inaktiv för tillfället och pratar teorier om varför, kanske nämner att du tycker den är svår att prata med och du har aldrig riktigt klickat med den, osv.

Du får inte göra så för att du först och främst inte vet personens situation. Du vet inte om den får hjälp av hjälpsystemet med att bli mer aktiv och bättre på att driva konversationer. Om den försöker sitt bästa och folk sitter och dömer den hade den blivit otroligt ledsen och obekväm. Även om avsikten inte var elak.

 

För det andra måste man sätta sig in i personens skor. Vill du att om någon känner sig obekväm med dig i samtal eller inte klickar med dig går runt och säger det till andra? Nej. Den skulle bli ledsen om den visste att du gjorde det. Dessutom målar du andras bild av personen innan den fått chansen att lära känna folk och det är orättvist. Bara för att man har en röst betyder det inte att man ska använda den orättvist.


OM MAN VITTNAR:
Om du vittnat en konflikt ska du lugna ner, men undvik att lägga dig i då det bara blir värre. Om du sitter i ett samtal där någon pratar om någon bakom deras rygg ska du helst stoppa det genom att säga att det är opassande och mot reglerna. 


Konsekvens: Om du är inblandad i drama vid upprepade tillfällen kan det leda till avlägsning. Om du inte kan lösa konflikter på ett moget sätt avlägsnas du. Om du pratar illa om folk (första versionen) avlägsnas du. Om du pratar illa om folk (andra versionen) diskuterar ledningen eller domarna passande straff beroende på situation. Lägger du dig i för mycket (tar sida osv.) får du en uppmaning varför det är dåligt. Fortsätter det ske avlägsnas du.

VANLIGA FRÅGOR

Vad krävs för att komma med i Spring Roses?


Hos oss finns det en åldersgräns på 18 år, men för dig som är 16-17 år finns fortfarande möjligheten att godkännas med en bra ansökan, intervju och provperiod. För att klubben ska ha ett fungerande system och en bra gemenskap söker vi dig som är positiv, social och engagerad. Vi är väldigt noga men med det sagt är det också viktigt att tänka på att ingen är perfekt, vi lämnar plats, stödjer samt uppmuntrar alla till att utvecklas. Det är okej om man är t.ex. lite blyg, bara man är villig att göra sitt bästa.

När du ansöker går du igenom en trestegsprocess innan du officiellt blir en medlem. Din ansökan är till för att se om du når upp till kraven och ger oss en första grundläggande uppfattning. Om din ansökan godkänns kontaktas du med tider och frågor i god tid för en novis intervju. Intervjun är till för att lära känna dig som ansöker bättre och för att se över vilket stöd som kan krävas för att du lättare ska kunna komma in i gemenskapen. Här får du även ytterligare information om klubben.

Efter intervjun blir det en provperiod där du under en vecka får testa på att vara med i klubben. Under provperioden vill vi att du skriver i regelbundet på discord, går på minst ett event och umgås på fritiden minst 1 gång. Detta är ett bra tillfälle att prata och lära känna medlemmarna samtidigt som vi får se om du passar in i klubben. Med dig på din resa får du en novisvärd som finns där för att stötta dig, ge dig en hjälpande hand in i gemenskapen och ser till att allt går bra. Medlemmarna är också väldigt nyfikna och välkomnande så även om man är lite blyg i början brukar det inte vara svårt att komma in i gemenskapen.
Hur tar ni hand om nya medlemmar?


I Spring Roses har vi ett utskott som kallas för “novisvärd” och deras uppgift är att ta hand om nya, ge novisen en hjälpande hand in i gemenskapen, alltid finnas där som stöd, berätta om klubben och kunna svara på frågor. Dom ska även ha möjligheten att sitta med i samtal tillsammans med novisen och introducera den till alla andra. När en novis går med i klubben får novisen en presentation privat från huvudledningen och alla novisvärdar. Endast en av novisvärdarna kommer vara ens huvudvärd och den kommer ha lite extra information om klubben att gå igenom. Efter några dagar får de andra medlemmarna också introducera sig privat. Detta är för att minska belastningen på novisen då det är så många intryck i början. Även om inte alla medlemmar skickar sin presentation med en gång blir klubben generellt mer aktiv när noviser är med i klubben, då de vill lära känna alla noviser. Detta gör dom genom att sitta med i samtal tillsammans med noviserna, gå på fritidsaktiviteter ihop och skriver i olika text-kanaler. Ett annat utskott i Spring Roses, fritidsarrangörer, håller i fritidsaktiviteter som gör att noviserna har en extra chans att visa sig själva.

Dessa fritidsaktiviteter brukar alltid kännas lite enklare än eventen, just för att kraven oftast är lägre. Många medlemmar tycker också att fritidsaktiviteterna är roliga att gå på vilket leder till att det ofta blir runt 10 - 20 deltagare. Det kan vara väldigt nervöst i början men det brukar släppa när man ser allas engagemang och intresse till att lära känna en. Efter ens godkända provperiod släpps man fri och får klara sig på egen hand, men vi har medlemsvärdar som hjälper en ifall man vill ha extra stöd in i t.ex. gemenskapen.
Hur tar ni hand om gemenskapen och vanliga medlemmar?


Klubbens medlemmar och gemenskapen är det viktigaste vi har! Vi värdesätter högt att våra medlemmar ska må bra och inte känna onödig press eller stress över att vara med i Spring Roses. Därför har vi bra kommunikation med våra medlemmar och ser till så att om klubblivet och det privata kraschar så hjälper vi till att underlätta pressen från klubben så att man kan fokusera på det viktigaste; sitt eget mående, familjen, studierna osv. Kommunikationen är otroligt viktig och det är därför vi lyssnar på medlemmarna. Vi får in åsikter och idéer från alla olika hörn i klubben vilket gör att vi kan utveckla gemenskapen på det sätt som medlemmarna vill. De är med och röstar om alla stora förändringar och med hjälp av de olika utskotten så får alla vara med att driva klubben framåt. Utskotten är även en av de stora faktorerna som stärker gemenskapen i klubben. Trots att vi har ett lågt aktiv-krav i jämförelse med andra klubbar så har vi en mer krävande gemenskap. Vi har en av de mest avancerade Discord-servrar och gemenskapen är tajt, just därför krävs det att man håller en viss aktivitetsnivå utanför eventet; alltså att man deltar i Discord-servern och hänger med på lite fritidsaktiviteter då och då. Det är lätt att bli en i gänget då alla är så välkomnande och öppna men för att inte bli utanför så behöver man göra mer än att läsa meddelandena på Discord. Och när vi säger utanför så är det inte att de andra medlemmarna i klubben stöter ut en, utan det är man själv som känner att man inte hänger med och därav blir mer och mer inaktiv. För att förebygga detta så har vi utvecklat ett avancerat hjälpsystem som på ett enkelt sätt ska kunna hjälpa medlemmar som känner att de inte är på den aktivitetsnivå som de vill vara på. Vi kan hjälpa våra medlemmar med alla möjliga olika problem som har med klubben att göra, dock inte större problem som kräver professionell hjälp. Som sagt innan så är gemenskapen tajt, och det är för att vi lägger så stort fokus på den. Vi har olika utskott som har olika jobb som stärker gemenskapen. T.ex. Fritidsarrangörer, Vägledare och Medlemsvärdar. Det finns även en ledarroll som heter Gemenskapsledare. Det är endast en person som har denna roll och dennes jobb är att styra vissa av utskotten som har med gemenskapen och klubbens medlemmar att göra. Du kan läsa mer om Gemenskapsledarens roll här.
Vad innebär eget ansvar & gemensamt ägande, vad förväntar ni er av era medlemmar?


Eget ansvar/vuxet ansvar innebär att man:

 1. Du håller koll på ditt eget aktiv-krav. Oftast ska man delta på 3 eller 4 event per månad och kommer man inte klara av det + att vara social är det ens eget ansvar att kontakta huvudledningen. På så sätt kan vi hitta en lösning tillsammans. Vi vill inte behöva "vakta folk" att de håller sig aktiva.
 2. Du håller en trevlig ton, både inom och utanför klubben. Spring Roses är väldigt lugn och dramafri, det vill vi behålla. Skulle en konflikt ske tar man det privat på ett moget sätt.
 3. Vi vill gärna se att man även tar eget ansvar och initiativ gällande gemenskapen. Det är något som kräver allas samarbete, men bara man gör det man vågar/orkar/har tid för så är vi nöjda! Kan vara att delta i en konversation, säga något uppmuntrande till någon eller starta en fritidsaktivitet.
 4. Du beter dig moget på event och följer vår eventetikett. Är i tid, förberedd, respektfull, pratar inte i mun, osv. Du kan läsa våra regler om du vill veta mer.
 5. Du håller koll på vad som händer inom klubben. Läser veckobreven och nyheterna, deltar i röstningar och enkäter, sitter med på klubbmöten om man har möjlighet, osv. Vi är transparenta och vill att alla ska förstå.
När vi pratar om gemensamt ägande vill vi att man gör sin del (tar eget ansvar) och vårt mål är att göra lätt och attraktivt för medlemmarna att bidra till klubben. Istället för att två personer ska ansvara över hela klubben vill vi effektivt fördela arbetet så att alla äger klubben, på riktigt. Om alla bidrar med sitt strå till stacken, beroende på vad de kan för stunden, blir klubben:
 • Stabilare
 • Lättare att nå mål
 • Lättare att hålla standard
 • Bildar lojala medlemmar för de vet att de är viktiga
 • Gemenskapen ökar då lagandan växer
 • Tär inte på ägarna på samma sätt
 • Alla blyga/nya får snabbt självförtroende och en väg in i klubben
 • Bättre idéer och lösningar eftersom att alla utvecklar klubben
 • Mer tid och plats för fokus på sådant som är rolig
Detta innebär att vi lägger ner mer personlig uppmärksamhet och energi på varje individ i klubben än vad andra klubbar gör (generellt sett). Vad vi menar med att alla ska äga klubben är precis vad det tyder på. Alla ska veta exakt vad läget är och kunna vara med och bestämma vad vårat nästa steg blir. Vi vill att alla ska vara så bekväma och självsäkra att de vågar styra klubben, men för att komma till det stadiet måste man också bygga självförtroende vilket vi låter medlemmarna göra genom att göra meningsfulla uppdrag. Vi är också väldigt pedagogiska under t.ex. klubbmöten genom att väva in effektivt styrande på de olika punkterna.