NIVÅ 1

Anpassad för att ge en bra grund och känsla för hur SSO dressyr fungerar. Ger en ordentlig bas och möjlighet till att gå upp i nivå vid intresse.

           NIVÅ 2

Medium nivå som innehåller fler ridvägar och teamwork. Börjar träna upp nerver vid deltagande på uppvisningar. Inleder programarbete.

              NIVÅ 3

Avancerad nivå med kravet att man ska ha deltagit på tidigare tävling/större show. Innehåller ett stort utbud publiks-gripande ridvägar och man får lära sig många.

            NIVÅ 4

Expert nivå. Inte ens de mest kunniga är på denna nivån ännu, och fungerar därför som ett mål. Innehåller komplexa ridvägar, och kräver både precision som teamwork.

OM DRESSYRSYSTEMET

Vi vill ta vår kadrilj till nästa nivå och har därför valt att införa ett dressyrsystem med ambitionen att förbättra vår standard, kvalitet och undervisning.

 

Vår vilja är att fokuset ska ligga på varje medlems individuella utveckling inom kadriljen, och ser detta som ett hjälpmedel till resultat. Därför har vi valt att dela in systemet i nivåer som underlättar undervisningen hos ridlärare, men också utbildningen för medlemmar.

NIVÅ 1'S RIDVÄGAR

CURL | 360 volt, så liten som möjligt.

OVERCURL | Halv volt, så liten som möjligt.

BEAR | Volt tillbaka.

BELT | Lätt u-sväng/ stor overcurl.

DYE | Vänd snett igenom från ridhus/arena hörn.

SNETT IGENOM | Snett igenom på diagonalen. Vänder från bokstav.

COMB | Vänd rakt över ridbanan från den position man är på i sitt led.

CUT | Vänder 90 grader. Cut kan bestå av flera vändningar men i nivå 1 vänder man bara 1 - 2 gånger.

WATERFALL | Lätt u-sväng och så rider man snett mot någon bokstav på långsidan. Varannan ryttare vänder höger, varannan vänster.

SPLIT | Alla rider på ett led, särar på sig genom att rida varannan höger och vänster.

BEE CURL | En volt i trav sen en volt i kortgalopp.

MERGE | Två led med enmanna avstånd återförenas vid t.ex. C och går upp på medellinjen (varannan från led 1 och 2) för att bilda ett enda långt led med NTS avstånd.

KRAV
 • Inga krav förutom lvl 15 lusitano-krav.

NIVÅ 1'S GRUNDSTENAR
 • Lär dig hålla avstånd. NTS - Nose to saddle / Nos till sadel. Du ska veta hur man gör för att öka/minska avstånd och rida ansvarsfullt dvs. själv hålla koll på din position. Som grupp behöver det inte se perfekt ut.​

 • Få en känsla för dressyr. Se om det är något du vill fortsätta med.

 • Träna upp en grundlig reaktionsförmåga. Vänja dig vid ridlärarnas instruktions-metod. T.ex. "Curl, ååå, nu!" Curl - Vad som bes om. Ååå - Förbered dig. Nu - Kör så fort du hör "n" av "nu".

 • Ridhusets linjer. Du ska veta vart medellinjen, diagonalen och linjen vart vi delar av ridhuset (för att det ska bli jämt) går.

 • Lär dig hålla position i enmanna avstånd.

NIVÅ 2'S RIDVÄGAR

CURL COMB | Alla rider på ett led längst långsidan. Alla gör en volt och sedan rider man rakt över ridbanan.

DOUBLE CURL | Först en volt i skritt sen en volt i trav.

THREAD | Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. Alla i grupp 1 gör en volt (tight curl) och sen gör grupp 2 volt därefter. Grupp två börjar lite innan grupp 1 är tillbaka i ledet.

FATE | Volt till höger av medellinjen och sen en volt till vänster ( ser ut som siffran 8 uppifrån). Spelar ingen roll om man börjar åt höger eller vänster.

 

WAVE | Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. Grupp 1 gör volt åt höger och grupp 2 gör volt åt vänster.

 

DYE DIVIDE | Alla rider på ett långt led, varanna från grupp 1 och 2. Rider på medellinjen. Någonstans på mitten rider grupp 1 snett åt vänster, grupp 2 åt höger. Sikta mot hörn.

 

KEYHOLE SPLIT | Alla rider på långt led, varannan från grupp 1 och 2. Alla gör en 3/4 volt åt t.ex. höger så man blir rakställd mot en av långsidorna och så rider man ut mot den.

 

SNAKE | Öppning/ Slut på program. Alla står stilla på ett långt led. Den längst bak börjar gå och rider sick sack mellan de uppställda. När personen längst bak gått förbi personen näst sist börjar den gå och följer efter sick sack mönstret. Till sist kommer alla kommit iväg.

 

FLOW WAVE | Man har två led. Båda rider snett igenom eller dye mot varandra från olika håll så man möts vid mitten. Båda leden gör en curl åt varsitt håll.

 

FEATHER | Alla rider på långt led, varannan från grupp 1 och 2. Alla gör cut från medellinjen och rider ut till väggen. Grupp 1 rider ut till ena väggen, grupp två rider ut till andra väggen.

 

BELT SPLIT | Alla rider på långt led, varannan från grupp 1 och 2. De ur grupp 1 gör en belt åt höger, de ur grupp 2 gör en belt åt vänster

KRAV
 • Du kan hålla självständig koll på din position och korrigera avstånd.

 • Kan utföra alla DN1 ridvägar med säkerhet, minns alla namn och förstår skillnaden på de man lätt omväxlar.

 • Har en grundlig reaktionsförmåga och lektionsvana.
   

 • Känner till ridhusets linjer och kan hålla raka och tydliga vägar som följer ditt led.

NIVÅ 2'S GRUNDSTENAR
 • Lär dig hålla avstånd. NTT - Nose to tail.​ Det ska se snyggt och redigt som grupp och alla ryttare ska rida på exakt samma spår.

 • Träna upp en stabil reaktionsförmåga. Vissa ridvägar som t.ex. fate kräver hög reaktionsförmåga. 

 • Ridhusets linjer. Hur nära väggen du ska rida, exakt vart du ska vända för att hamna perfekt på medellinjen samt vart "tunnels-väggarna" går. Du ska även kunna hitta X utan kona.

 • Träna upp dina nerver och rid inför publik. Kan vara på en officiell show, clinic, live-stream eller lektion med gäster. Fler film-inspelningar förekommer även. Man ska kunna prestera under press.

NIVÅ 3'S RIDVÄGAR

TRIPPLE CURL | Bryter av till skritt, skritt-volt, trav-volt, galopp-volt, bryter av till trav när tripplecurlen är klar.

 

DESTROY | Båda leden rider på medellinjen i ett enda led. På nu gör de en overcurl (u-sväng) åt varsin långsida så det blir två olika spår som leden följer.

 

BLOOM OUT | Alla rider på en stor volt och gör en liten volt utåt.

 

BLOOM IN | Alla rider på en stor volt och gör en liten volt inåt.

 

BLOOM WAVE | Alla rider på en stor volt, varannan ska vara från grupp 1 och varannan ur grupp 2. De ur grupp 1 gör en liten volt inåt, de ur grupp 2 gör en liten volt utåt.

 

ORBIT | Bryter av till skritt, skritt-volt, galopp-volt, avbrott till trav.

 

KEYHOLE MERGE | Båda leden vänder in från varsin långsida. När de kommer till medellinjen gör de en ¾ volt så de hamnar på medellinjen i rätt riktning.

 

LOOP | 8 volt på en sida, fast man gör inte perfekt 8. Det ser mer ut som ett evighetstecken.

 

X | Två led som rider snett igenom från varsin sida. Leden möts vid X och passerar varandra varannan.

 

TWIN SPLIT | Två led som rider axel mot axel med sina partners. När man kommer till C rider de två leden åt varsitt håll.

 

TWIN MERGE | Två led som möter varandra vid t.ex. C. När man kommer till C rider man upp på medellinjen med sin partner, axel mot axel.

 

TWIN CUT | Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. När man kommer till t.ex. C vänder grupp 1 lite efter C upp på medellinjen. Man ska gå precis bredvid medellinjen. Grupp 2 vänder lite innan C.

 

TWIN CURL | Två led som rider axel mot axel med sina partners. Curl åt varsitt håll.

 

TWIN BEE | Två led som rider axel mot axel med sina partners. Curl åt varsitt håll.

 

TWIN FATE | Alla rider på ett långt led, varannan från grupp 1 och 2. Rider på medellinjen. De ur grupp 1 rider fate som börjar åt höger medans grupp 2 rider fate som börjar åt vänster.

NIVÅ 3'S KOMBINATIONER

Kommer inom en snar framtid. Skapade av oss.

KRAV
 • Du har deltagit på minst en show eller clinic dvs. ridit framför en större grupp människor.
   

 • Du är en dedikerad ryttare som vill lägga ner tid och har klubbens dressyr-outfit.
   

 • Du kan fokusera individuellt och på din grupp. Kräver att man rider stabila ridvägar. Hittar ridhusets linjer och korrigerar avstånd automatiskt.

NIVÅ 3'S GRUNDSTENAR
 • Lär dig hålla avstånd. HI - Halfway inside. Trots utmanade ridvägar ska gruppen se förenade och organiserade ut.

 • Lär dig arbeta på stora volter. Hur man gör för att hålla, öka eller minska avstånd.

 • Du kan uppträda på stora tävlingar eller shower med självsäkerhet. Du presterar bra under press och tappar inte fokus.

 • Ridhusets linjer. Du vet vart du ska svänga för att hitta medellinjen trots att du inte är vid väggen + vart du ska svänga för att hamna på tunnelns båda väggar.

 • Lär dig rida axel till axel med din partner. Hur det ska se ut på din skärm. Introduktion till de lättaste twin-ridvägarna.

 • Träna upp en snabb reaktionsförmåga med perfekt precision.

 • Kan passera din partner utan att krocka.
   

 • Introduceras till lättare / medelsvåra kombinationer. Finns många och man kan skapa egna men man ska kunna Spring Roses kombinationer för DN3.

NIVÅ 4'S RIDVÄGAR

GALAXY | Skrittvolt åt t.ex. vänster. Galoppvolt åt höger.

 

TWIN LOOP | Två led som rider axel mot axel med sina partners. Rider på varsin sida av medellinjen. Leden gör loop åt varsitt håll (utåt).

 

TWIN SPIN | Två led som rider axel mot axel med sina partners. Rider på varsin sida av medellinjen. ⅞ volt och rakställd snett ut från medellinjen så man hamnar på långsidan.

 

WIND HALF | Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Overcurl runt sin partner när man ligger axel mot axel.

 

WIND FULL | Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Curl runt sin partner när man ligger axel mot axel.

 

OUTWIND HALF | Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Overcurl från sin partner när man möter varandra med axel mot axel.

 

OUTWIND FULL | Två led som vänt upp mot varandra från varsin långsida. Curl från sin partner när man möter varandra med axel mot axel.

 

FLEX | Två led som rider axel mot axel med sina partners. Rider med brett avstånd på varsin sida av medellinjen. ⅞ volt och rider hästen rakställd snett så man korsar sin partner som ett X. Vänder upp så man bytt spår.

 

CROSS | Man har två led som kommer från t.ex. E och B. Varje led rider en stor ¾ mittvolt vilket får leden att snurra runt vandra. Går ut mot A/ B efter ¾ volten.

 

EXPAND | Alla rider på en liten volt. På första “nu” gör man en cut ut ur volten och på andra “nu” går man in på stora volten.

 

SHRINK | Alla rider på en stor volt. På första “nu” gör man en cut in mot volten och på andra “nu” går man in på den lilla volten.

 

FIX | Två led som rider axel mot axel med sina partners. Båda leden rider på varsitt spår bredvid medellinjen. Overcurl så leden går ihop och blir till ett enda långt led på medellinjen.

NIVÅ 4'S KOMBINATIONER

Kommer inom en snar framtid. Skapade av oss.

KRAV
 • Bemästrat NTS, NTT, HI, hur man håller avstånd på volter, enmanna avstånd och rider axel mot axel med sin partner.

 • Du har varit med på minst 3 clinics, uppvisningar eller tävlingar.​

 • Känner dig självsäker och har snabb reaktionsförmåga. Vill utmanas.

NIVÅ 4'S GRUNDSTENAR
 • Komplexaste ridvägarna inom SSO dressyr vilket utmanar gruppens sammanhållning och din reaktionsförmåga.

 • Ridhusets är fyllt av linjer (på SSO) och dessa ska du lära dig hitta. Kvartslinjen läggs även till.

 • Avancerade och nytänkande kombinationer. Ryttarna får även vara med och utveckla.

 • Lär dig utveckla program.

 • Lär dig undervisa dressyr.

 • Introduktion till att rida i t.ex. 4 led vart man har flera partners att hålla sig axel till axel med. Twin-ridvägar fast med 3 eller 4 led och täter.

 • Under utveckling - mer kommer.

 
 
 
 
AIR STAR
ÄGARE CORNELIA STARCAMP | ALVA GREENNIGHT
THESPRINGROSES​​
THESPRINGROSES​​