SYSTEM

VÄRDERINGAR

 • Vi vill gå fullt ut med allt vi gör.
  Därför fokuserar vi på att göra det bästa av stunden och försöka göra så många roliga saker som möjligt.
   

 • Stabilitet går alltid först.
  Om klubben inte har sina grundkrav på plats och något är oroligt kommer vi ta itu med det innan vi kan börja lägga energi på extra projekt och andra roliga saker. För att undvika att komma till det stadiet arbetar ägarna alltid på att förebygga oroligheter och eventuella problem innan de inträffat.
   

 • Höga krav på kvalité.
  Som listat är det viktigt med stabilitet, och för oss är definitionen av "stabilitet" relativt hög. Klubben ska ha många medlemmar, alla medlemmar ska vara aktiva, engagerade och ta eget ansvar. Det ska inte finnas drama som ligger kvar och förhindrar oss från att gå vidare. Eventen ska ha kvalitet, vara välplanerade och i god förväg. Det ska finnas nog med ridlärare. All belastning och ansvar får inte hamna på en eller två personer, osv.

 • Medlemmar ska ta eget ansvar.
  Vi gör så mycket för våra medlemmar att vi förväntar oss att de tar eget ansvar över att vara aktiva, engagerade, bryr sig om klubben och varandra. Ställer upp och hjälper när det behövs och ser till att hålla god kontakt med oss om det finns något vi bör veta.
   

 • Goda gärningar sprider sig.
  Vi tror verkligen på att alltid vara snäll mot alla. Även om du personligen inte får tillbaka handlingen i första led betyder det inte att det inte hade något värde. Vi vill ha medlemmar som medvetet anstränger sig för att vara snälla och förstående mot varandra, och de utanför klubben! Testa göra en god gärning och se hur bra det känns!

MEDLEMSANTAGNING

STEG 1:

Ansökning via blankett; enbart till för att se om man når upp till bas-kraven och bilda en grunduppfattning av spelaren.

STEG 2:

Novis Intervju; för att se om spelaren kommer passa in personlighetsmässigt och för att engagera den från tidig början. Görs över discord i ett privat samtal med vanliga medlemmar.

STEG 3:

Bjud in novisen, provperiod. Novisen får en klubbvärd som kan hjälpa den komma in i klubben. Under provperioden som pågår i exakt 1 vecka kommer klubbvärden stämma av hur det känns för novisen och hjälpa den att visa vem den är. Efter en vecka får man veta om man blivit godkänd eller inte.

HUVUDFÖRDELNING​ - KONCEPT

Allt klubbansvar är fördelat på tre huvudområden. Gemenskap & Samarbete (Styrelsen), Stabilitet & Framtid (Ägarna), Event-relaterat (Ridlärarna). Om man fördelar de stora punkterna får varje del större omsorg och på så sätt ökar klubbens kvalité. Detta betyder att styrelsen och ridlärarna är lika viktiga som ägarna. Alla har sin egen ledning, men vi har också ett högt samarbete mellan varandra och håller kontakten när något händer. Stora beslut och nya system m.m, går alltid igenom alla 3 ledningar innan de sätts i verk så att alla vet exakt vad som gäller. Under kan du läsa mer om vad varje ledning gör och hur.

NYCKELN TILL FRAMGÅNG - MEDLEMSDELAKTIGHET

Vi vill göra det lätt och attraktivt för medlemmarna att bidra till klubben. Istället för att två personer ska ansvara över hela klubben vill vi effektivt fördela arbetet så att alla äger klubben, på riktigt. Om alla bidrar med sitt strå till stacken, beroende på vad de kan för stunden, blir klubben:
 

 • Stabilare

 • Lättare att nå mål

 • Lättare att hålla standard

 • Bildar lojala medlemmar för de vet att de är viktiga

 • Gemenskapen ökar då lagandan växer

 • Tär inte på ägarna på samma sätt

 • Alla blyga/nya får snabbt självförtroende och en väg in i klubben

 • Bättre idéer och lösningar eftersom att alla utvecklar

 • Mer tid och plats för fokus på sådant som är roligt

 

Detta innebär att vi lägger ner mer personlig uppmärksamhet och energi på varje individ i klubben än vad andra klubbar gör (generellt sett). Det tar mest på mästarna och ägarna som huvudansvarar inom området, men i slutändan ger det ett mycket mer nyttigt klimat (som listat) och därför är det värt det.

Vad vi menar med att alla ska äga klubben är precis vad det tyder på. Alla ska veta exakt vad läget är och kunna vara med och bestämma vad vårat nästa steg blir. Vi vill att alla ska vara så bekväma och självsäkra att de vågar styra klubben, men för att komma till det stadiet måste man också bygga självförtroende vilket vi låter medlemmarna göra genom att göra meningsfulla uppdrag. Vi är också väldigt pedagogiska under t.ex. klubbmöten genom att väva in effektivt styrande på de olika punkterna.

AKTIV-KRAV

För oss betyder "att vara aktiv" mer än att gå på X-antal event per månad. Vi vill inte ha det lika fyrkantigt som andra klubbar för vi vet själva hur viktigt det är med livet utanför spelet. Dessutom förlorar eventen sitt värde om man tvingar sig själv att gå på event bara för att.

Grundkravet är 3-4 event per månad (anpassas efter antalet event under månaden), men samtidigt måste vi också se ditt engagemang i klubben. Vi måste veta att du trivs i klubben och att du vill vara med. Ser vi att du bara loggar in för att gå på event och loggar ut direkt efter, aldrig skriver med någon och aldrig är engagerad i discord kommer vi prata med dig för att se om du verkligen borde ha kvar din plats. Vi gör det inte för att vara elaka, utan för din egen skull. Vi vill att varje medlem ska trivas, och hänger du kvar bara för att blir det helt fel.

 

Har du mycket i skolan/på jobbet en månad är vi tillmötesgående om vi vet att du är genuin och vill vara kvar i klubben. Undantagen beror lite på hur mycket du har att göra, antingen kan du få gå på 1 eller 2 mindre event om du ställer upp på att hjälpa till med klubbuppdrag som vi ger ut eller så kan du få kompensera nästa månad genom att gå på något extra event. Om vi vet att du är transparent med oss och har kvar glöden för klubben spelar det inte så stor roll för oss om du inte har möjligheten att vara fullt aktiv en månad, men kompensationen är obligatorisk så att det ska bli rättvist och så att du inte ska tappa respekten för aktiv-kravet. Om du utnyttjar vårat tillit blir du nekad och avlägsnad/får en varning i form av ett allvarligt privat samtal.

I slutet av varje månad har ledning 1, 2 och 3 ett "månads-möte" där vi går igenom alla medlemmars beteende och aktivitet. Detta innebär att vår bedömning av medlemmarna är subjektiva (dvs. ur vår upplevelse) men då vi är medvetna om att det är subjektivt tänker vi alltid på att vara rättvisa och att ingen ska bli favoriserad! Det är inte optimalt att systemet är subjektivt så därför arbetar vi på att utveckla det, men samtidigt vill vi inte få ett fyrkantigt system som inte tar hänsyn till verkligheten!

LEDNING 2

STYRELSEN

Upprätthåller struktur inom de större arbetsområdena; Intervjuer, Klubbdomare, Klubbvärdar, blankettbedömning och Ridlärare.

 

Ej öppen titel.

LEDNING 1

ÄGARE

Sköter allt utvecklings-relaterat + kriser.

Håller klubben stabil, planerar inför framtiden och löser krissituationer.

Ej öppen titel.

LEDNING 3

RIDLÄRARE

Sköter allt event-relaterat.

Planerar event en månad i förväg, håller en god variation och anordnar event av kvalité.

Öppen titel.

 

Styrelsens ansvarsområde:
 

 1. Håll en god kommunikation mellan varandra och bestäm själva hur ni vill göra upp en arbetsplan (vad ni vill ge ut för uppdrag och dela upp arbetet mellan medlemmarna).Till exempel:                  - Be X antal spelare vara “klubbens ögon” och skicka in Ris/Ros.                    - Be X antal spelare vara klubbvärdar/intervjuansvariga.                - Prata med så många spelare som möjligt om prestationer för att se hur mycket medlemmar engagerar sig.          - Ha privat samtal/möte varannan vecka/när något behövs pratas om.
   

 2. Delta på månadsmötet*.
   

 3. Svara på frågor angående uppdrag eller liknande när medlemmar frågar.
   

 4. Ansvara för respektive område, Intervjuledare för de intervjuansvariga osv.
   

 5. Lägga till (på hemsidan) vilka prestationer medlemmarna uppnått och nya presentationer (1 person).

 6. Bedöma blanketter.
​Kompensation:
 

 1. Kan hoppa över månadsmötet om man har mycket att göra.

 

Regler:
 

 1. Om en spelare inte är aktiv eller engagerad tas det vidare till klubbdomare/ägare
   

 2. Kan ej besluta om en medlem ska avlägsnas själva.

 3. Samarbeta

Ägarnas ansvarsområde:
 

 1. Upprätthålla klubben stabil genom att se till att alla system fungerar, komma på lösningar och förhindra eventuella problem.
   

 2. Planera större arrangemang t.ex. temaveckor, tävlingar, dubbelevent, projekt, uppvisningar, traditioner, m.m. 
   

 3. Leda månadsmötet*.
   

 4. Leda klubbmötet.
   

 5. Bedöma om spelare ska bli avlägsnad/få varning (med hjälp av klubbdomare).

 6. Rycka in vid kris, till exempel vid brist på lärare måste vi fylla ut schemat och sedan så snabbt som möjligt hitta en lösning.
   

 7. Utveckla klubben genom att förbättra och komma på nya effektivare system.
   

 8. Bestämmer över titlar.
   

 9. Huvudansvarig över sociala medier, t.ex. YT, IG, hemsidan m.m.
   

 10. Lösa konflikter om något större problem skulle inträffa. 

   

Kompensation:

 

 1. Kan hoppa över månadsmötet/
  klubbmötet om man har mycket att göra.

 


Regler:
 

 1. Vi får inte favorisera eller böja på regler för någon spelare. T.ex. om en spelare är inaktiv/ höja någon till en högre titel bara för att det är vår vän.
   

 2. Minst en av oss måste vara med på månadsmötet*.
   

 3. Alla måste vara aktiva.
   

 4. Får inte avlägsna någon ur klubben på grund av personliga skäl. Det måste vara lika för alla.

Ridlärares ansvarsområde:
 

 1. Delta på eventmötet* vart du bestämmer vad för event som ska hållas.
   

 2. Sammanlagt ska ridlärarna planera 7 - 12 event per månad.
   

 3. Ta ansvar. Planera eventen ordentligt innan den faktiska månaden har kommit.
   

 4. Var en god förebild. Kom alltid i tid, bete dig på event, var strukturerad, mogen, seriös, osv. Eleverna ska se upp till alla ridlärare, var därför extra trevlig och social.
   

 5. Delta på månadsmötet* vart var medlem bedöms.
   

 6. Skicka in närvaro till närvaroansvarig.
   

 7. Hålla kontakt med ägarna och styrelsen. T.ex. om du ser att en spelare verkar utanför, berätta det för styrelsen så kollar de till spelaren och ger spelaren ansvar.
   

Kompensation:
 

 1. Kan få en månad helt ledig efter att man hjälpt till mycket. Bara en ridlärare kan vara ledig åt gången.
   

 2. Kan få skippa månadsmötet/eventmötet* om man har mycket att göra.
   

Regler:
 

 1. Våga prata på discord.
   

 2. Om lektioner ska hållas bör man ha gjort ordentlig research eller kunna det i person.
   

 3. Får kicka spelare från event efter att ha sagt till 1-2 gånger (privat helst).
   

 4. Respektera varandra.
   

 5. Ni får fråga spelare om att vara funktionärer, men fråga inte samma person hela tiden. Be olika spelare.

  (Ridlärarchefen har extra regler och ansvarsområden, men det står privat i ett dokument. Är du nyfiken kan du be om att få se den.)

Eventmötet* = Underlättar arbetet för alla (Slipper idétorka + bättre helhetsbild + taggade på att planera sitt event). Bestämmer vad för event som ska hållas och vilka som ska ha vad. Filippa Easthope är ridlärarchef. Mötet görs på discord i samtal, relativt avslappnat. Ni bestämmer tid som passar alla tillsammans. Om det är någon som inte kan komma kan den få paxa event att hålla i förväg (om den har en specifik idé), annars får den ta det som blev över.

Månadsmötet* = Motsvarighet av aktivkrav. Vi går igenom listan med medlemmar och kollar hur många event den gått på, om den uppnått prestationer, gjort uppdrag, om den gjort något bra/dåligt.

AIR STAR
ÄGARE CORNELIA STARCAMP | ALVA GREENNIGHT
THESPRINGROSES​​
THESPRINGROSES​​