Personlig utveckling

Att ta på sig en roll hjälper inte bara klubben utan är också lärorikt. Du tränar allt från ansvarstagande, samarbete, kommunikation, ledarskap till specifika kunskaper som hur man tar tuffa beslut eller talar framför en större grupp människor.

Om man vill ha en specifik titel eller mer ansvar får man gärna höra av sig till huvudledningen så vi kan prioritera det. Vissa roller kräver mer jobb-erfarenhet men vi gillar att se våra medlemmar växa så vi försöker alltid se till att man någon gång under sin tid i klubben får sitta i de

utskott/bära de roller man strävar efter.

Klubbhatt och hjälm.png

Det är tack vare våra medlemmar som vi står starka idag med trygg stabilitet och kan lägga fokus på så många olika viktiga områden.

 

TITEL
BESKRIVNING
KRAV
PERIOD
STATUS
NOVIS

Man är för tillfället novis under en provperiod för att se om man får gå över till medlem.

Du har fått en godkänd blankett och intervju.

Två veckor.

Tillgängligt.

MEDLEM

Efter man fått godkänt på provperioden blir man automatiskt medlem.

Du har fått ett godkänt resultat på provperioden. Vi anser att du passar in.

Du styr över periodlängden.

Tillgängligt.

DRESSYR
RYTTARE

Du representerar Spring Roses i dressyrtävlingar och shower.

Du är duktig på dressyr och engagerad, tränar och gör ditt bästa trots stressiga situationer.

Varierar. Oftast ca 2 - 3 månader.

Tillgängligt slumpmässigt.

NÄRVARO
ANSVARIG

Närvaron efter event skickas till den ansvariga som lägger in närvaron i ett dokument. Samman-ställer närvaron i slutet av månaden.

Du är ordningsam.

Ca. en månad.

Tillgängligt i slutet av varje månad.

RIDLÄGER
ANSVARIG

Du ansvarar över klubbens realistiska ridläger som vi har ca 3 gånger/år. Uppdaterar hästarna, underhåller den separata servern och håller i ridläger.

Du är ansvarstagande, kan ta eget initiativ, ser till medlemmarnas bästa, är drivande, intresserad av realism, osv.

?

?

RESERV
RYTTARE

Du representerar Spring Roses i racingtävlingar och tävlingsserier.

Du är duktig på racing och engagerad, tränar och gör ditt bästa trots stressiga situationer.

En tävlingssäsong.

Tillgänglig varje halvår.

TÄVLINGS
RYTTARE

Du representerar Spring Roses i racingtävlingar och tävlingsserier.

Du är duktig på racing och engagerad, tränar och gör ditt bästa trots stressiga situationer.

Varierande.

Tillgängligt slumpmässigt.

FRITIDS
ARRANGÖR

Som fritidsarrangör skapar man och styr upp små aktiviteter inom klubben för att stärka gemenskapen.

Du är kreativ, social, arbetar bra i grupp och driven. Kan tänka dig leda aktiviteter. Kräver mer eget ansvar/initiativ än många andra utskott.

Tre månader.

Tillgängligt var tredje månad.

INSTAGRAM
ANSVARIG

Du ansvarar över klubben instagram. Du lägger upp bilder och skriver texter, svarar på DMs, uppdaterar medlemspresentationer osv.

Du kan instagram, du är duktig och bekväm med att skriva texter på både svenska och engelska, du är trevlig och tålmodig.

2 månader.

Tillgänglig varannan månad.

REDIGERARE

Redigerar bilder till Instagram eller/och hemsidan.

Du är kreativ, har ett öga för design, har eller är villig att skaffa ett redigeringsprogram.

Fyra månader om du inte vill avgå tidigare.

 Redigerare tas in vid olika tillfällen så det alltid ska finnas en erfaren, därför är positionen tillgänglig slumpmässigt.

HEMSIDE
ANSVARIG

Sköter hemsidan, uppdaterar vunna priser och tävlingar, medlems-presentationer, skapar nya flikar, osv.

Du är ansvarstagande, har ett öga för design och gillar att skriva texter.

Två månader.

Tillgängligt varannan månad.

INTERVJU
ANSVARIG

Att vara intervjuansvarig innebär att man kontaktar personer vars blanketter blivit godkända och håller intervjuer med dem.

Du brinner för klubben, känner till klubbens medlemmar, rättvis, klok, mogen, bra på att formulera dig i text och samtal. Kan hantera att ge negativa resultat oavsett reaktion man får tillbaka.

Tre månader.

Tillgängligt var tredje månad.

DRESSYR
UTVECKLARE

Utvecklar, planerar och för dressyrutskottet framåt med nya ridvägar, program, tekniker, osv.

Du har en passion för dressyr och gillar att delta i projekt. Du har erfarenhet av dressyr.

Varierande.

Tillgänglig slumpmässigt.

NOVISVÄRD

Novisvärdar tar hand om noviser och hjälper in dem i gemenskapen.

Du brinner för klubben, känner till klubbens medlemmar, rättvis, klok, mogen, bra på att formulera dig i text och samtal. Kan hantera att ge negativa resultat oavsett reaktion man får tillbaka.

4 provperioder.

Tillgänglig var fjärde provperiod.

KLUBBDOMARE

Domarnas uppgift är att se till att de medlemmar vi tar in passar i klubben och följer reglerna.

Du brinner för klubben, känner till klubbens medlemmar, lugn och vettig, ansvarstagande, mogen, ärlig, rättvis, pålitlig, bra på att formulera dig.

Tre månader.

Tillgängligt var tredje månad.

MEDLEMS
VÄRD

Medlemsvärdarnas roll är att hjälpa medlemmar med individuella problem och konflikthantering.

Du är 18+ år, brinner för klubben, känner till klubbens medlemmar, lugn och vettig, ansvarstagande, mogen, ärlig, rättvis, pålitlig, bra på att formulera dig.

Max 6 månader.

Tillgänglig var sjätte månad.

DRESSYR
INSTRUKTÖR

Håller dressyrlektioner och bestämmer när man är redo för att går upp i svårighetsgrad.

Passionerad för dressyr, pedagogisk och kunnig inom den/de nivåer du lär ut.

Du styr över periodlängden.

Tillgängligt slumpmässigt.

RIDLÄRARE

En ridlärare håller event regelbundet och deltar på eventmöte för att planera månadens schema.

Du kan hålla minst ett event varje månad. Du är duktig på att leda stora grupper, pedagogisk och fantasifull.

Du styr över periodlängden.

Tillgänglig slumpmässigt.

MÄSTARE

Ärofylld titel de mest aktiva medlemmarna får i slutet av månaden.

Du har gått på flest event eller varit väldigt aktiv generellt den tidigare månaden.

En månad.

Tillgänglig i slutet av varje månad.

FRITIDSARRANGÖRSLEDARE

Du ansvarar över klubben fritidsarrangörer. Du håller i möten, ser till att vi har fritidsaktiviteter att gå på och ser allmänt till utskottets behov.

Du är ansvarstagande, brinner för klubben, känner medlemmarna, är rättvis, mogen, duktig inom din sak, osv.

2 månader.

Tillgänglig varannan månad.

MEDIATEAMS
LEDARE

Du lägger ihop kompositioner till instagram, tar beslut kring hemsidan och hjälper redigerarna att fixa snygga bilder.

Du är duktig inom media och har ett öga för design. Du är strukturerad, ansvarstagande och kan se vad som behöver göras.

?

?

TÄVLINGS
LEDARE

Bestämmer startordningar för tävlingar. Anmäler till tävlingsserier och håller kontakt med arrangörerna. Uppmuntrar sitt lag.

Du är ansvarstagande och väldigt bra på att ta eget initiativ. Lugn, sansad, uppmuntrande, mogen.

En tävlingssäsong.

Tillgängligt varje halvår.

DRESSYR
LEDARE

Du ansvarar över klubbens dressyrsystem. Du tar upp folk i nivå, skapar program till olika tävlingar och allmänt för klubbens dressyr framåt.

Du är minst DN2 men helst DN3. Du brinner för dressyr och är duktig på att ta initiativ och se när saker behöver göras. Du har bra ledaregenskaper, är rättvis, klok, mogen, osv.

6 månader.

Tillgänglig varje halvår.

NOVISLEDARE

Du har ansvar över klubbens novidvärdar. Ser till att allt flyter på bra under provperioderna, håller i inbjudningar och generellt ser över utskottets behov.

Du är ansvarstagande, brinner för klubben, känner medlemmarna, är rättvis, mogen, duktig inom din sak, osv.

6-9 månader.

Tillgänglig varje 6-9 månader.

INTERVJU
LEDARE

Du ansvarar över klubben intervjuansvariga. Du utbildar och tar hand om de intervjuansvariga, håller intervjuer och allmänt ser till att utskottet är bra och hålls igång.

Du är ansvarstagande, brinner för klubben, känner medlemmarna, är rättvis, mogen, duktig inom din sak, osv.

6-9 månader.

Tillgänglig varje 6-9 månader.

RIDLÄRARCHEF

Du ansvarar över klubben ridlärare och klubbens schema. Du håller i eventmöten ser till att klubbens schema finns uppe inför varje månad.

Du är ansvarstagande, brinner för klubben, känner medlemmarna, är rättvis, mogen, duktig inom din sak, osv.

6-9 månader.

Tillgänglig varje 6-9 månader.

MEDLEMSVÄRDLEDARE

Du ansvarar över medlemsvärdarna och klubbens hjälpsystem. Du utbildar medlemsvärdar, utvecklar klubben hjälpsystem och allmänt ser över ditt utskott.

Du är ansvarstagande, brinner för klubben, känner medlemmarna, är rättvis, mogen, duktig inom din sak, osv.

Du styr över periodlängden.

Tillgängligt ytterst sällan.

BEDÖMNINGS
LEDARE

Du har ansvar över klubbens domare. Bedömer blanketter, novisers provperiod och ser till att reglerna i klubben följs.

Du är ansvarstagande, brinner för klubben, känner medlemmarna, är rättvis, mogen, duktig inom din sak, osv.

Du styr över periodlängden.

Tillgängligt ytterst sällan.

GEMENSKAPS
LEDARE

Du ansvarar över klubbens gemenskap. Ser till att alla trivs och att det är bra sammanhållning i klubben.

Du är ansvarstagande, brinner för klubben, känner medlemmarna, är rättvis, mogen, duktig inom din sak, osv.

Du styr över periodlängden.

Tillgängligt ytterst sällan.

UTSKOTTS
LEDARE

Alla ledare som sitter mellan 2-9 månader har denna position.

Du är ansvarstagande, brinner för klubben, känner medlemmarna, är rättvis, mogen, duktig inom din sak.

Varierande. Beror på position.

Varierande. Beror på position.

LEDNINGS
ASSISTENT

En extra hand som hjälper huvudledningen vid behov. Får tillgång till känsliga ämnen och alla slags klubbjobb.

Du brinner för klubben, ansvarstagande, lugn och vettig, stress- och presstålig. Huvud-ledningen litar på dig.

Obestämd tid, beror på hur mycket hjälp huvudledningen känner att de behöver.

Tillgängligt ytterst sällan.

KLUBBLEDARE

En ledare ansvarar över ett specifikt ansvarsområde/ utskott i klubben samt tar hand om klubben i helhet. Hanterar känsliga ämnen, styr klubbens utveckling i rätt håll och rycker in när det behövs.

Du brinner för klubben, ansvarstagande, starka ledarkunskaper, lugn och vettig, stress- och presstålig. Kunnig inom ens utskott.

Tills du känner att man vill avgå.

Tillgängligt ytterst sällan.

KLUBBÄGARE

Hanterar känsliga ämnen, styr klubbens utveckling i rätt håll och rycker in när det behövs. Huvudansvarig över att se till att systemet i fungerar och folk gör det dem ska.

Du brinner för klubben, ansvarstagande, starka ledarkunskaper, lugn och vettig, stress- och presstålig. Kunnig inom ens utskott.

Tills du känner att man vill avgå.

Ej tillgänglig.

IMG_1223.png