top of page
vattenfärgmönster.jpg
UTVECKLAS INOM KADRILJ

Denna sida är skapad för att vi vill erbjuda alla att lära sig grundläggande, och mer avancerad, teori om kadrilj. Vi har samlat allt på ett ställe för att det ska vara lätt att ta del av det som vi brinner för. 

Informationen kan användas av både elever som vill lära sig mer och kadriljinstruktörer för att hålla samma grundstenar vid utlärning. Notera att alla klubbar har olika metoder, detta är bara vad vi utgår från!

Om du lärt dig kadrillj på ett annat sätt, är helt ny eller helt enkelt lite ringrostig kan det vara en bra idé att kasta ett öga över informationen på denna flik. Är något fortfarande oklart kan du som medlem fråga kadriljinstruktörerna eller kadriljledaren privat.

Piaff dressyrhäst.png
Grunderna
Lär dig om grunderna.png
S.png
SCREEN DELAY

Du ser alla spelare inne på SSO i en fördröjning, detta kallas screen delay. En fördröjning som gör att du alltid ser dig själv före alla andra. Du ska alltid göra rörelsen på NU, även om det ser ut som att du har gjort det före alla andra.

 

Screen delay i skritt kommer fördröjningen att bli ca en fjärdedels hästlängd. I trav blir fördröjningen ca en halv hästlängd och fördröjningen blir en hel hästlängd i galopp.

KOMMANDO

I Spring Roses börjar vi att ge kommando genom att säga "förbered för ridvägen" och en liten paus om tid finns. Efter det kommer "förbered för ridvägen, ridvägen åååh nu." i ett svep. Ibland endast den senare delen beroende på tid mellan ridvägar. 

När man hör instruktören säga det första "förbered för..." ska ni snabbt fixa ert avstånd och förbereda på att utföra nästa kommando på “åååh nu”.

BESTÄMMELSER

Vänster gäller: Rider man på ett spår som ej är längst med sargen ska ridvägen utföras åt vänster om inget annat sägs.
 

1:or och 2:or: Ettor ska alltid börja ridvägen åt vänster, tvåor ska alltid börja åt höger. Kallas även ibland för "udda" och "jämna". 

Mot täten: När man rider på en rad och ska bilda ett led igen gäller att ryttarna alltid vänder mot täten om inget annat sägs.

Hitta rätt avstånd.png
Använd hörnen

Om du hamnat för långt bak eller fram är det bästa sättet att korrigera avstånd genom att gena eller ta ut i hörnen och andra svängar, i tex belt. Det är osynligt och ledet efter dig kan lätt följa i ditt spår. Dock kan detta endast göra om du är nära en sväng och du ska inte vänta mer än några sekunder för att korrigera ditt avstånd.

Öka avstånd

Wiggla. Medan du håller gångarten, tex trav, så växlar snabbt du mellan höger pilknapp eller “D” och vänster pilknapp, eller “A”. Håll inte ned någon av tangenterna utan tryck bara snabbt en gång och sedan tillbaka, upprepa tills du har rätt avstånd.

Minska avstånd

Gör ett litet hopp framåt i kort galopp. Här trycker du på “W” eller den övre piltangenten, och sedan DIREKT ned igen i trav. Din häst gör då ett steg framåt i galopp och saktar direkt ned till trav.

Från stillastående

Nose To Tail används när man ska börja rida fram på ett led från stillastående. När hästen framför sig börjar röra på sig ska du själv börja trava, då kommer du automatiskt hamna i Nose To Saddle avstånd.

Avstånd
HI_utan.png
NTS_utan.png
NTT_utan.png
HI

HI - Halfway Inside. Din hästs hals ska vara igenom ryttaren framför dig. Enklast är att titta på hästens framben att de är ungefär mellan benen på häste framför.

NTS

NTS - Nose To Saddle. Din hästs nos ska vara i sadeln till hästen framför dig. Detta är det vanligaste avståndet och det är vår standard när man rider i trav.

NTT

NTT - Nose To Tail. Din hästs nos ska vara i svansen på hästen framför. NTT används ofta i cirklar, i uppställning från halt till NTS och i kort galopp.

halv_utan.png
Hel_utan.png
HALVHÄSTS-AVSTÅND

På din skärm ska det få plats med en halv häst mellan dig och ryttaren framför. På publikens skärm kommer det se ut som att det är en hel häst mellan ryttarna. Halvhästsavstånd används mest vid split som ska tillbaka i en merge igen. Hålls avstånden korrekt kommer mergen gå tillbaka till HI.

HELHÄSTS-AVSTÅND

 Det ska vara en hel hästs avstånd mellan dig och den framför. Från publikens vinkel kommer det se ut som att man rider med en och en halv häst mellan ryttarna. Gör man en merge med korrekta hästavstånd kommer ryttarna in med NTT avstånd.

COMB ALIGNMENT

När man rider i Comb Alignment ska man ligga NTT framför täten på sin skärm. Man ska alltså se till att hålla sig en hästlängd framför täten när man från betraktaren rider axel mot axel.

När man rider kadrilj är det viktigt att ändra kameravinklar beroende på vad man gör. I ridvägar där det krävs att man hittar till specifika spår eller olika “markörer” är det viktigt att man vrider kameran så att man ser marken, det gör att ryttaren får en bra överblick och kan utföra ridvägen snyggt.

Hitta rätt ridhuslinjer.png
Ridhusets linjer
StarStable 2021-11-23 20-04-31.png
punkter.png
slant_linjer.png
LINJER

I ridhuset finns mängder av linjer, de innefattar skuggor, ljusare partier, stenar och prickar. De olika linjerna är viktiga att lära sig då det hjälper ryttare att rida rakt, vara noggranna och precisa i sina ridvägar. 

 

Medellinjen går mellan A och C och är en tydligt skuggad linje samt en rad av ljusa prickar. Fyrkantsspåret går utmed utsidan av de yttersta ljusa prickarna runt hela ridhuset.

METERSYSTEMET

I ridhuset finns det ett metersystem som man kan förhålla sig till när man utför ridvägar. Från X till första ljusa pricken är det 5 "meter", nästa 10 meter osv. Man kan även rida mellan två prickade linjer, vilket då blir 2.5 meter.

 

Rider man en volt på en prick från X har den alltså en radie på 5 meter. Man måste inte utgå från X utan man kan välja vilken prick som helst i ridhuset. 

SLANTLINJER

Slant linjer är de linjer som går snett över ridhuset, de är synliga genom de ljus prickade linjerna och sten linjer. Dessa linjer är inte samma som när man rider en dye, hörn till hörn, eller de mörka linjerna som finns utritade i ridhuset.

Navigering på slantlinje kan alltså både ske genom att hålla sig på de diagonala ljus prickade linjerna och emellan de ljus prickade linjerna.

Volter
Lär dig om volter.png
STORLEK

För att enkelt kunna hålla en volt lika stor och centrerad använder vi oss av metersystemet. Det går att göra flera olika storlekar på volterna beroende på hur många ryttare man har, samt hur stora avstånd man använder sig av.

 

Ofta kan man använda sig av en centrumpunkt som markerar mitten av cirkeln och sedan punkterna 5-, 10-, eller 15-meter ifrån för att se till att den hålls rund. Oftast används mittpunkten X, vilket är pricken i mitten av ridhuset, men man kan använda vilken annan punkt som helst. 

Cirklar.png
AVSTÅND PÅ VOLTER

När man rider på ett voltspår går det inte att använda sig av alla metoder för att korrigera avstånden. Metoden för att korrigera avstånd på voltspår är att hålla ut eller hålla in på volten. Detta gör man genom att helt enkelt trycka mer eller mindre på den sväng knapp som används.

 

Rider du i vänster varv, och använder “A” eller vänsterpil för att hålla cirkeln, kan du öka avståndet genom att trycka lite mer sällan. Eller korta avståndet genom att trycka lite mer. Detta är det minst synliga sättet att korrigera avstånd på voltspår, samt effektivt då de andra ryttarna inte behöver korrigera deras avstånd, utan endast följa efter ditt spår.

X-PASSERING

X-passeringar innebär att 2 led av ryttare någonstans korsar varandra. När man rider en X-passering kommer du på din skärm rida igenom ryttaren framför mellan sadel och hästens svans. Detta syns däremot inte på åskådarnas skärm.

I X-passeringar är det viktigt att bedöma avståndet för att i tid hinna korrigera avståndet och rida igenom ryttaren korrekt. Det är ditt ansvar att rida igenom ryttaren före dig korrekt. Ryttaren efter dig kommer ansvara för att rida igenom din häst med korrekt avstånd.

WIND

Wind-ridvägar är ett samlingsnamn för olika ridvägar som du och din partner rider “runt” varandra. Ofta så riden man på parallella spår men i motsatt riktning. För att ridvägen ska fungera och se jämn ut för publiken krävs det att ryttarna börjar med ridvägen när man på sin egen skärm är i halvhästavstånd från varandra.

Videon visar hur det ser ut för åskådaren i wind-ridvägar samt skillnaden hur det ser ut när man själv utför den.

Lär dig om ridvägstekniker.png
bottom of page